FIIT STU - Softvérové štúdio 2 ::after

Softvérové štúdio 2

Domov O SS2 Tímy Fotky

Vitajte!

Toto sú stránky softvérového štúdia 2, nájdete tu odkazy na stránky jednotlivých tímov v tomto roku, ako aj na tímy z rokov minulých. Mali by tu byť aj nejaké fotky a aktuálne informácie.

príjemný deň!

O SS2

Server labss2
OS: Ubuntu Linux
Správca: Dominik Gozora

Tímy

 • Inteligentné softvérové systémy, internetové technológie, informačná bezpečnosť
  • Tím č. 1 : Nadstavby pre blockchain platobné brány [BlockBuild]
  • Tím č. 2 : Ion Mobility Spectrometry for Rapid HEMP Potency Testing [IMS-RHPT]
  • Tím č. 3 : Transformácia priestorov na bezpečné a inteligentné miesta na prácu [SmartSpace2]
  • Tím č. 4 : Educational Content Engineering Hub - Databáza otázok, odpovedí, úloh a riešení [ECEH-DU]
  • Tím č. 5 : Vizualizácia softvéru vo virtuálnej a rozšírenej realite [VizReal]
  • Tím č. 6 : IoT platforma na priemyselnú automatizáciu - malý pivovar [SmartBrew]
  • Tím č. 7 : VANET siete [Vanet]
  • Tím č. 8 : Adverse Media Screening [AMS]
  • Tím č. 9 : Monitorovanie a správa systému pre výrobný areál [LOMON]
  • Tím č. 10 : DataHub pre rôzne typy zariadení, ich spracovanie / analýzu / vizualizáciu [DataHub]
  • Tím č. 11 : Automatizácia procesov KYC (Know your client) a AML (Anti-money laundering [KLYCK]
  • Tím č. 12 : Navigácia v smartfóne pomocou rozšírenej reality [AR-NAV]
  • Tím č. 13 : Platforma pre sledovanie dodávateľského reťazca s využitím technológie blockchain [S-Chain2]
  • Tím č. 14 : Vytvorenie inteligentného model-based agenta (umelá inteligencia na báze Knowledge grafov) pre tvorbu komplexných dátových štruktúr a vzťahov pre aplikovaný výskum v klinickej onkológii [OncoInt]
  • Tím č. 15 : Spektrometrické rozpoznávanie túh do pera [TUHA]
  • Tím č. 16 : Webové IDE pre ASIC [ASICDE2]
  • Tím č. 17 : Aplikačné riešenie pre elektronický volebný systém [ARPEVS]
  • Tím č. 18 : Document Wizard [DocuWiz]
  • Tím č. 19 : FIIT WIX [WIX]
  • Tím č. 20 : (Q)SAR analýza fototoxických látok [FOTOTOX]
 • Inteligentné softvérové systémy, internetové technológie, informačná bezpečnosť
  • Tím č. 1 : Webové IDE pre ASIC [ASICDE]
  • Tím č. 2 : Game-chain: Ako bezpečne vymieňať herné účty [Game-chain]
  • Tím č. 3 : Vizualizácia softvéru vo virtuálnej a rozšírenej realite [VizReal]
  • Tím č. 4 : Blockchain platobné brány [BlockPay]
  • Tím č. 5 : Automatické rozpoznávanie spektier [ARS]
  • Tím č. 6 : Educational Content Engineering Hub - Databáza otázok, odpovedí, úloh a riešení [ECEH-DU]
  • Tím č. 7 : Safety panel a spätná analýza údajov pre vývoj autonómneho vozidla [avPANEL]
  • Tím č. 8 : orekcia dynamických vlastností virtuálnych modelov komponentov vozidiel [CarComponents]
  • Tím č. 9 : Platforma pre sledovanie dodávateľského reťazca s využitím technológie blockchain [S-Chain]
  • Tím č. 10 : Webový vyhľadávač podobnosti [AntiPlag]
  • Tím č. 11 : Educational and coworking driven orchestration portal [EDUCO]
  • Tím č. 12 : nteligentný informačný systém zameraný na projektový manažment a automatizáciu procesu verejného obstarávania [iPP]
  • Tím č. 13 : Podporný informačný systém pre študijné oddelenie [CROSS-CHECK]
  • Tím č. 14 : Vnorený systém pre zabezpečený zber dát [DSC]
  • Tím č. 15 : FIFé International Cat Show [MIAOW]
  • Tím č. 16 : VR laboratórium pre dištančné vzdelávanie [VRLab]
  • Tím č. 17 : Transformácia priestorov na bezpečné a inteligentné miesta na prácu [SmartSpace]
  • Tím č. 18 : Vzdialené monitorovanie zdravotného stavu človeka pomocou E-Health [E-Health]
  • Tím č. 19 : Cyber Range: Simulačné prostredie pre testovanie kybernetickej ochrany [CYRAN]
 • Inteligentné softvérové systémy, internetové technológie, informačná bezpečnosť
  • Tím č. 1 : [TellStoryAll]
  • Tím č. 2 : [Coven]
  • Tím č. 3 : [FireAnt]
  • Tím č. 4 : [city4us]
  • Tím č. 5 : [VizReal]
  • Tím č. 6 : [SecIoT]
  • Tím č. 7 : [Rescue]
  • Tím č. 8 : [WIM]
  • Tím č. 9 : [FIIT-DU]
  • Tím č. 10 : [GridBox]
  • Tím č. 11 : [MobeUX]
  • Tím č. 12 : [Virtual ID]
  • Tím č. 13 : [EventNav]
  • Tím č. 14 : [Multibank]
  • Tím č. 15 : [ImageSearch]
  • Tím č. 16 : [TextProcessing]
  • Tím č. 17 : [TextTool]
  • Tím č. 18 : [SmartBrew]
  • Tím č. 19 : [AnimArch]
  • Tím č. 20 : [BlockPay]
  • Tím č. 21 : [QoSbySDN]
  • Tím č. 22 : [CardAd]
 • Inteligentné softvérové systémy, internetové technológie
 • Inteligentné softvérové systémy, internetové technológie
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
  • Tím č. 1 PSS : Regulators [Návrh vnoreného systému (Embedded Development)]
  • Tím č. 2 PSS : Z-Five [Prostredie pre návrh digitálnych systémov]
  • Tím č. 3 PSS : Team3 [Programová podpora pre sieťový simulátor]
  • Tím č. 4 PSS : [Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania predmetu Testovateľnosť digitálnych systémov]
  • Tím č. 5 PSS : [Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike ]
  • Tím č. 6 PSS : PhaseShift [Distribuovaný odkladací priestor virtuálnej pamäte]
  • Tím č. 7 PSS : CHRONIC LOGIC [Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania]
  • Tím č. 8 PSS : [Simulátor komunikácie v počítačovej sieti]
  • Tím č. 9 PSS : [Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework]
  • Tím č. 10 PSS : [Prostredie pre návrh digitálnych systémov]
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové systémy a siete
 • Informačné systémy a softvérové inžinierstvo
 • Počítačové systémy a siete
  • Tím č. 1 : Climbers [Systém pre simuláciu a plánovanie horolezeckej výpravy]
  • Tím č. 2 : AUTSAJDR-TNG [RoboCup 3D]
  • Tím č. 3 : Gang Of Six [RoboCup ­- nové stratégie]
  • Tím č. 4 : Neurotici [Systém pre simuláciu a plánovanie horolezeckej výpravy]
  • Tím č. 5 : Hoplocampa [Tvorba obaľovačov na získavanie informácií z webu]
  • Tím č. 6 : 6th sense [RoboCup]
  • Tím č. 7 : Lucky Number 7 [Znalostný manažment na báze technológie .NET]
  • Tím č. 8 : Loptoąi [RoboCup]
  • Tím č. 9 : solutions [PROJEKTY]
  • Tím č. 10 : Resharpers [Imagine cup]
  • Tím č. 11 : SalBan TEAM [Tvorba testov s využitím LaTeXu]
  • Tím č. 12 : Netrollers [EuroPrix]
  • Tím č. 13 : Apollo 13 [Informačný systém pre zverejňovanie multimediálnych informácií o fakulte]
  • Tím č. 14 : 4ever [PLAN]
  • Tím č. 15 : Absolute ALUMiNIc [Informačný systém pre komunikáciu s absolventami]
  • Tím č. 16 : BiKOD [Informačný systém pre podporu tvorby rozvrhov]
  • Tím č. 17 : Pluteus [Informačný systém pre zverejňovanie multimediálnych informácií o fakulte]
  • Tím č. 18 : ALIMNI [Informačný systém pre komunikáciu s absolventami]
  • Tím č. 19 : ALT [Dištančné vzdelávanie]
  • Tím č. 20 : [Experimentálne mikropočítače]
  • Tím č. 21 : Ninja team [Distribuované výpočty]
  • Tím č. 22 : Alchemists [Virtuálna učebnica]
  • Tím č. 23 : KH Security team [Forenzná analýza]
  • Tím č. 24 : Zhe [Experimentálne mikropočítače]
  • Tím č. 25 : Four Keys [Podpora spravovania distribuovaných výpočtov]
  • Tím č. 26 : Forenzáci [Forenzná analýza]
  • Tím č. 27 : [Forenzná analýza]
  • Tím č. 28 : Panda POWER Team [Dištančné vzdelávanie]
  • Tím č. 29 : [Virtuálna učebnica]
  • Tím č. 1 : Squirrel Squadron [RoboCup]
  • Tím č. 2 : 4F [Animácia a vizuálna analýza chôdze človeka]
  • Tím č. 3 : FC Farmáry [RoboCup]
  • Tím č. 4 : GOLDFiSH TEAM [Obrazová galéria fakulty]
  • Tím č. 5 : A je to! [Odovzdávanie zadaní]
  • Tím č. 6 : Traja rozumní a traja... [Manažment príspevkov do vedeckého časopisu]
  • Tím č. 7 : Hydra [Elektronická prihláška na štúdium - vyhodnocovanie prijímacej skúšky]
  • Tím č. 8 : Lúpe.níci [Systém pre podporu programátorskej súťaže]
  • Tím č. 9 : ARYM L@b [Tvorba rozvrhov]
  • Tím č. 10 : The Fellas.org [Elektronická prihláška - štatistika]
  • Tím č. 11 : September project partnership [Podpora manažmentu študentských projektov]
  • Tím č. 12 : SNIP [Elektronický zápis na štúdium]
  • Tím č. 13 : SubNet [Simulátor komunikácie v počítačovej sieti]
  • Tím č. 14 : choice team [Infraštruktúra PKI a vybavenie pre koncových používateľov]
  • Tím č. 15 : LOGIS [Multimediálna podpora predmetu Logické systémy]
  • Tím č. 16 : Kovní [Infraštruktúra PKI a vybavenie pre koncových používateľov]
  • Tím č. 17 : Phoenix [Simulátor komunikácie v počítačovej sieti]
  • Tím č. 18 : Garfield Team [Multimediálna podpora predmetu Logické systémy]
  • Tím č. 1 : Túlavý Tuleň [Plány - Odporúčané učebné plány]
  • Tím č. 2 : INTEAM []
  • Tím č. 3 : Horda [Plány - Tvorba osobných študijných plánov]
  • Tím č. 4 : Ambivalentní malancholici [Podpora zabezpečenia štúdia]
  • Tím č. 5 : L.A.S.T. United [Robocup]
  • Tím č. 6 : RAM team [Multimediálna prezentácia histórie informatiky na STU]
  • Tím č. 7 : Stopári [Animácia a vizuálna analýza chôdze človeka]
  • Tím č. 8 : SKLO [Robocup]
  • Tím č. 9 : Kinedryl [Multimediálna prezentácia predmetu Architektúra počítačov]
  • Tím č. 10 : Dagwood [Podpora dištančného vzdelávania v predmete Systémové programovanie a asemblery]
  • Tím č. 11 : Seagles [Podpora dištančného vzdelávania v predmete Systémové programovanie a asemblery]
  • Tím č. 12 : Dream Team [Multimediálna podpora predmetu Architektúra počítačov]
  • Tím č. 1 : Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu
  • Tím č. 2 : Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu
  • Tím č. 3 : Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku
  • Tím č. 4 : RoboCup
  • Tím č. 5 : Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku
  • Tím č. 6 : ---
  • Tím č. 7 : Podpora cvičení v predmete Strojovo orientované jazyky
  • Tím č. 8 : Podpora cvičení v predmete Strojovo orientované jazyky
  • Tím č. 9 : Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov
  • Tím č. 10 : Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov
  • Tím č. 1 : Počítačová podpora hodnotenia programov v jazyku C
  • Tím č. 2 : Počítačová podpora hodnotenia programov v C-jazyku
  • Tím č. 3 : Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy
  • Tím č. 4 : Vysokoškolský rozvrh
  • Tím č. 5 : Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy
  • Tím č. 6 : Informačný systém pre Národný onkologický ústav so zameraním na spracovanie CT
  • Tím č. 7 : Vysokoškolský rozvrh
  • Tím č. 8 : Informačný systém pre Národné onkologické centrum
  • Tím č. 9 : Vysokoškolský rozvrh
  • Tím č. 10 : Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov
  • Tím č. 11 : Počítačová podpora cvičení v predmete Strojovo orientované jazyky
  • Tím č. 12 : Počítačová podpora cvičení v predmete "Strojovo orientované jazyky"
  • Tím č. 13 : Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov
  • Tím č. 14 : ---
  • Tím č. 15 : ---
  • Tím č. 1 : KATEDROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM zamerané na podporu tvorby rozvrhu
  • Tím č. 2 : Katedrový informačný systém (Podpora tvorby katedrového rozvrhu)
  • Tím č. 3 : Fakultný informačný systém II
  • Tím č. 4 : Grafická prezentácia základov fyziky
  • Tím č. 5 : GRAFICKÁ PREZENTÁCIA ZÁKLADOV FYZIKY
  • Tím č. 6 : FAKULTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM I.
  • Tím č. 7 : Animácia simulačných experimentov s modelom diskrétneho systému
  • Tím č. 8 : Katedrový informačný systém
  • Tím č. 9 : GRAFICKÁ PREZENTÁCIA ZÁKLADOV FYZIKY
  • Tím č. 10 : Animácia simulačných experimentov s modelom diskrétneho systému
  • Tím č. 11 : Simulácia bežných procesov prebiehajúcich v obchodnom dome, ich sledovanie a vyhodnocovanie
  • Tím č. 12 : KIS - Katedrový informačný systém
  • Tím č. 13 : Fakultný informačný systém I
  • Tím č. 14 : Fakultný informačný systém II.

  Fotky