MULTI
PLATFORMOVOSŤ

  • PhoneGap je voľne širiteľný otvorený framework, ktorý umožňuje tvorbu mobilných aplikácií prostredníctvom webových technológíí ako je HTML5, CSS3 a JavaScript

PRENOSITEĽNOSŤ

  • Používateľom poskytuje všetky potrebné informácie z budovy a okolia jej , mapu vnútorných priestorov budovya po oskenovaní QR kódov, ktoré sa vyskytujú na každých dverách, zobrazenie polohy v mape budovy
  • Architektúra našej aplikácie je postavená tak že tieto informačné moduly a mapy, ktoré naša aplikácia poskytuje, je možné veľmi ľahko nahradiť a sfunkčniť iba minimálnym zásahom do kódu aplikácie
  • Aktuálne je obsahom aplikácie naša budova školy a informácie o nej
  • Pri poskytnutí iných máp, aplikácia sa stane užitočnou aj v iných budovách napr. nemocnice, nakúpné centrá, bussiness centrá, úrady atď.
 

Jeden za všetkých, všetci za jedného