Vitajte na stránke tímu aDictIT

Domov

Vitajte na stránkach tímu aDictIT v predmete Tímový projekt na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Našou témou je Štatistický preklad textu. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o našom tíme, projekte, vývoji a postupe.

Náš aktuálny prekladač funguje na tomto princípe: Schéma prekladača

Ak si chcete vyskúšať preklad, môžete tak urobiť prostredníctvom nášho rozhrania alebo pomocou služby typu REST vo forme:

http://147.175.159.145:8080/aDicTranslator/VERZIA/METODA?text=TEXT_PRE_PREKLAD

Prekladač podporuje metody GET ale aj POST pre väčšie množstvo prekladaných dát.

Prekladač podporuje aj ďalšie parametre
 • from - jazyk z ktorého sa prekladá (predvolene je to "en" - angličtina)
 • to - jazyk z ktorého sa prekladá (predvolene je to "sk" - slovenčina)
Parameter METODA sa nahdradza za typ vystupu prekladaca
 • first - získava najsprávnejší preklad zadaného výrazu - vracia čistý text
 • more - získava niekoľko správejších prekladov - vracia odpoveď typu JSON
 • all - získava všetky prísitupné preklady - vracia odpoveď typu JSON
Podporované jazyky
 • sk - slovenský jazyk
 • en - anglický jazyk
Parameter VERZIA sa nahradza za ID verzie prekladača
 • 1 - vyhladajVMysql

  Verzia používa základný prekladač a vyhľadáva dáta v mysql

 • 2 - vyhladajCezElasticSearch

  Verzia pou��va z�kladny preklada� a vyh�ad�va d�ta v ElasticSearch datab�ze

 • 3 - vyhladajsLimitom

  Verzia používa základny prekladač s nadstaveným ohraničením počtu výsledkov a vyhľadáva dáta v ElasticSearch databáze

 • 4 - vyhladajsLimitomaTermFrequency

  Verzia používa základny prekladač s nadstaveným ohraničením počtu výsledkov a zoradením podľa najvyššej Term Frequency a vyhľadáva dáta v ElasticSearch databáze

 • 5 - vyhladajCezElasticSearchSynPC

  Verzia pou��va z�kladny preklada� a vyh�ad�va d�ta v ElasticSearch datab�ze s vyu�it�m synon�m zo slovn�ku PC Translator

 • 6 - vyhladajCezElasticSearchSynThesaurus

  Verzia pou��va z�kladny preklada� a vyh�ad�va d�ta v ElasticSearch datab�ze s vyu�it�m synon�m zo slovn�ku Thesaurus

 • 7 - vyhladajCezNgramy

  Pouziva zakladny PC Translator a ES s limitom s vyuzitim n-gramov

 • 8 - vyhladajCezNgramy

  Pouziva zakladny PC Translator a ES s limitom s vyuzitim n-gramov

 • 9 - vyhladajUnikatneSLimitom

  Verzia používa základny prekladač s nadstaveným ohraničením počtu výsledkov a vyhľadáva dáta v ElasticSearch databáze priom do vysledku idu iba unikatne vysledky

príklady použitia

Momentálne je preklad z angličtiny do slovenčiny podporovaný širokým korpusom viet z Tituliek a SME článkov. Vyhľadávanie v korpuse je urýchlené použitím noSQL databázy ElasticSearch.

S pozdravom kolektív tímu aDictIT.

Novinky:

Do sekcie dokumentov bola pridaná Analýza stráveného času
Náš prekladač vie nahradiť číslo vo vete v korpuse číslom, ktoré zadá používateľ. Vyskúšať si to môžete na texte "He was born in 1992".
Naše rozhranie prekladu je opäť kvalitnejšie a podporuje všetky momentálne existujúce verzie prekladu.
Bolo uvolnené nové REST rozhranie prekladača, ktoré podporuje prácu s viacerými verziami (stratégiami) prekladu.
Bola nasadená nova verzia NoSQL databázy ElasticSearch. Náš prekladač momentálne využíva moznosti technológie MultiSearch.
Bola vypustená nová verzia nášho prekladača, ktorá vyhľadáva vety s pomocou noSQL databázy ElasticSearch. V prostredí prekladača si môžete vyskúšať rozdieli medzi starou a novou technológiou. Prajeme príjemné testovanie☺.
Do sekcie dokumentov bola pridaný dokument monitorovanie pokroku prekladača
Do sekcie dokumentov bola pridaný dokument monitorovanie šprintov
Náš prekladača dokáže prekladať s vysokou úspešnosťou vety z nášho korpusu.
V sekcii dokumenty bola pridaná šablóna prezentácií, ktorá bude slúžiť na prezentácie nášho tímu
V sekcii dokumenty bol aktualizovaný dokument Git manuál