aDictIT prekladač

Vyhľadať preklad
Vyhľadať preklad vo vete z korpusu

?
1. vyhladajVMysql - Verzia používa základný prekladač a vyhľadáva dáta v mysql
2. vyhladajCezElasticSearch - Verzia pou��va z�kladny preklada� a vyh�ad�va d�ta v ElasticSearch datab�ze
3. vyhladajsLimitom - Verzia používa základny prekladač s nadstaveným ohraničením počtu výsledkov a vyhľadáva dáta v ElasticSearch databáze
4. vyhladajsLimitomaTermFrequency - Verzia používa základny prekladač s nadstaveným ohraničením počtu výsledkov a zoradením podľa najvyššej Term Frequency a vyhľadáva dáta v ElasticSearch databáze
5. vyhladajCezElasticSearchSynPC - Verzia pou��va z�kladny preklada� a vyh�ad�va d�ta v ElasticSearch datab�ze s vyu�it�m synon�m zo slovn�ku PC Translator
6. vyhladajCezElasticSearchSynThesaurus - Verzia pou��va z�kladny preklada� a vyh�ad�va d�ta v ElasticSearch datab�ze s vyu�it�m synon�m zo slovn�ku Thesaurus
7. vyhladajCezNgramy - Pouziva zakladny PC Translator a ES s limitom s vyuzitim n-gramov
8. vyhladajCezNgramy - Pouziva zakladny PC Translator a ES s limitom s vyuzitim n-gramov
9. vyhladajUnikatneSLimitom - Verzia používa základny prekladač s nadstaveným ohraničením počtu výsledkov a vyhľadáva dáta v ElasticSearch databáze priom do vysledku idu iba unikatne vysledky

loadingtranslatingloading