Vitajte na stránke tímu aDictIT

Počas tímového projektu sme dohromady napísali približne:
  • 41 097 riadkov
  • 146 841 slov
  • 1 189 969 znakov
dokumentácie, zápisníc a iných písomnín.

Dokumenty

Zápisnice

zimný semester

letný semester


Prezentačná činnosť

zimný semester

letný semester


Dokumentácia k šprintom

zimný semester

letný semester


Manuály


Iné dokumenty


Šablóny dokumentov