Vitajte na stránke tímu aDictIT

O nás

Tímová fotografia Tímová fotografia
dusan zelenik

Ing. Dušan Zeleník

Vedúci tímu

Absolvent inžinierskeho štúdia na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Tohto času sa približuje k dokončeniu doktoranského štúdia takisto na FIIT STU. Jeho najväčšia vášeň je Ruby on Rails. Medzi jeho najúspešnejšie a najinovatívnejšie projekty patrí dotankoch.sk. V rámci svojho štúdia sa zaoberá vzormi správania používateľa. Neustále nám hrozí, že v prípade, ak nevyhráme TP Cup, nedostaneme najesť v žiadnej školskej jedálni na tejto planéte.

robert horvath

Bc. Róbert Horváth

Manažér plánovania

Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT v odbore Informatike. V záverečnej práci s názvom “Podpora výkladu neznámeho pojmu pri prehľadávaní v slovenčine” sa venoval výkladu pojmu na základe jeho kontextu a dosiahnuté výsledky prezentoval na študentskej konferencií IIT-SRC. Má skúsenosti s programovacími jazykmi Java JavaScript, C, PHP, HTML, CSS a SQL. Popri štúdiu pracuje ako programátor na automatizácii verifikácie faktúr v medzinárodnej logistickej spoločnosti. V budúcnosti by sa rád naďalej venoval webovým technológiam a zlepšoval svoje vedomosti v tejto oblasti.

peter jurcik

Bc. Peter Jurčík

Manažér dokumentácie

Bakalárske štúdium absolvoval na FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bakalársku prácu vypracoval na tému „Využitie techník AJAX pri tvorbe webových aplikácií“. Ovláda HTML, CSS, PHP, JavaScript (jQuery), SQL (MySQL), XML. Počas bakalárskeho štúdia sa oboznámil s programovaním v C, C++ a základmi Java. V súčasnosti pracuje ako „Junior ABAP developer“, spoluzodpovedný aj za web spoločnosti.

peter macko

Bc. Peter Macko

Manažér tímu

Bakalárske štúdium ukončil na FIIT STU v odbore Informatika. Téma jeho bakalárskej práce sa venovala Interaktívnemu webovému prehliadača s použitím technológie Silverlight. Počas štúdia získal hlbšie skúsenosti s programovacími jazykmi PHP, Java, C#, JavaScript, databázami MySQL, MS SQL a Oracle. Takisto sa venuje práci s XML a HTML. Má okrem iného aj skúsenosti s návrhom softvéru a modelovaním v jazyku UML. Momentálne pracuje na vývoji vnútrofiremných aplikácií v spoločnosti Konica Minolta. Vo voľnom čase sa venuje webovým technológiám a grafickým editorom (Gimp, Inkscape).

vladimir ruman

Bc. Vladimír Ruman

Manažér kvality

Bakalárske štúdium absolvoval na FIIT STU v odbore Informatika. Štúdium ukončil obhajobou bakalárskej práce na tému “Napodobnenie ľudského hráča v spoločenskej hre” pri využití technológie Silverlight. V priebehu štúdia nadobudol skúsenosti s jazykmi JAVA, C, C#, HTML, CSS, XAML a databázou MS SQL. Taktiež sa venuje počítačovým sieťam, kde má znalosti na úrovni CCNA a CCNP-ROUTE.

peter sedlacek

Bc. Peter Sládeček

Manažér testovania

Počas bakalárskeho štúdia na FIIT STU v odbore informatika sa oboznámil s programovacími jazykmi Java, C, HTML, PHP, CSS, JavaScript, MySQL. Výstupom jeho bakalárskeho projektu bolo webové sídlo na overenie požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov. V súčastnosti pracuje ako tester informačných systémov pre zahraničných telekomunikačných operátorov (Orange, Free Mobile). Vo voľnom čase študuje webové technológie a vytvára vlastný CMS systém.

maros ubrezi

Bc. Maroš Ubreži

Manažér podpory

Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT v odbore Informatika. Aktívne ovláda jazyky PHP, Java, Javascript (+Ajax), C, SQL, CSS ,HTML. Ako záverečnú prácu bakalárskeho štúdia vypracoval tému “Kolaboratívne doľaďovanie rozvrhu dozorov na skúškach”. Popri škole pracuje ako programátor/analytik pre firmu zaoberajúcu sa tvorbou informačných systémov pre zahraničných telekomunikačných operátorov (Orange, Free Mobile). Pri práci na rôznych projektoch využíval databázy MySQL a PostgreSQL. V budúcnosti by sa chcel aj naďalej venovať webovým technológiám a rozvíjať svoje schopnosti najmä v tejto oblasti.

matus vacula

Bc. Matúš Vacula

Manažér vývoja

Vyštudoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore informatika. Ako záverečnú prácu vytvoril webový grafický 3D editor. Programuje v jazykoch C/C++, Java, PHP, Javascript na pokročilej úrovni. Vyzná sa v HTML, CSS a v databázových systémoch, najmä MySQL. Popri štúdiu pracuje ako programátor na automatizácii verifikácie faktúr v medzinárodnej logistickej spoločnosti. V práci sa tiež venuje analýze a návrhu systému evidencie faktúr pre potreby finančného oddelenia. V budúcnosti sa chce venovať manažovaniu tvorby softvérových systémov.