MIAOW

Inteligentný informačný systém pre kompletnú podporu medzinárodných výstav mačiek

Plán projektu

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a experimentálne overiť systém inteligentného informačného systému pre kompletnú podporu Medzinárodnej výstavy mačiek, ktorý bude pozostávať z portálu pre vystavovateľov a centrálneho systému pre správu, spracovanie a vizualizáciu údajov.

1

Singapura

Základným cieľom sprintu je zozbierať potrebné nápady, pochopiť problematiku domény, ktorou sa aplikácia bude zaoberať, zhromaždiť dokumenty na základe ktorých bude možné navrhnúť finálny projekt. Sekundárnym cieľom je zaviesť jednoznačné fungovanie tímu, určiť zodpovednosť za parciálne úlohy a zladiť všeobecné fungovanie vývojového tímu.
2

Egyptian Mau

Sprint je zameraný najmä na voľbu vhodnej technológie a jej následné overenie jednoduchým demom, základný návrh entít systému, definovanie funkčných požiadaviek na systém, návrh základného dátového modelu pre 1. etapu vývoja, začiatok vývoja základnej funkcionality

3

Snowshoe

V tomto sprinte nastavíme aplikačné prostredie, servre, architektúru ktorá sa bude venovať continuous integration - builds&releases, pokračujeme v ostrom vývoji aplikácie
4

Neva Masquerade

Vývoj aplikácie, riešenie problémov odhalených počas vývoja
5

Garfield

Testovanie fázy 1 a jej následné odovdanie, spísanie dokumentácie, UI/UX testy na koncových používateľoch, overenie dodania product ownerom.
6

Russian Blue

Plánovanie práce na letný semester a stanovanie si cieľov
7

Norwegian Forest Cat

Tlačové dokumenty
8

Siamese

Rozdelenie mačiek medzi posudzovateľov
9

Bengal

Platby a autorizácia
10

Ragdoll, Siberian

Nasadenie produkčnej verzie aplikácie, Dokončenie príručiek a tvorba projektovej dokumentácie

Náš tím

Bc. Martin Gazdík
Ex-Scrum Master
Bc. Matej Blanárik
Web Backend Developer
Bc. Nikola Stanimirovič
Web Dackend Developer
Bc. Martin Bombala
Database Engineer
Bc. Timotej Gurka
Project Manager
Bc. Tamara Jantová
Web Frontend Developer
Bc. Marek Ďaďo
Web Frontend Developer

Kontakt

Email

Odpovieme v čo najkratšom čase

Office

Pon 19:00 - 22:00
Štv 11:00 - 13:00
⚠️ COVID-19 ⚠️
⚠️ Prezenčný vývoj pozastavený !⚠️
⚠️ Kontaktujte nás prosím mailom ⚠️

Web page was built with Mobirise