Knižnica webových vizualizačných nástrojov

Vedúci projektu: Ing. Michal Tvarožek

Vizualizácia informácií na webe s aktívnym využitím klientskych webových technológií (napr. JavaScript, Java, Silverlight, Flash) predstavuje jeden z mimoriadne aktuálnych aspektov vývoja webových aplikácií. Cieľom je používateľom nielen poskytnúť rôzne pohľady na dostupné informácie, ale aj umožniť im jednoducho a intuitívne pracovať s webovými systémami - vyhľadať dobrú prácu alebo film, prezrieť si fotogalériu, či nakúpiť v internetovom obchode.

Cieľom projektu je vytvoriť knižnicu znovupoužiteľných nástrojov (ovládacích prvkov) na zobrazovanie a prácu s informáciami na webe pomocou klientskej technológie Silverlight a .NET 3.5. Overenie riešenia bude realizované praktickým použitím vytvorených nástrojov na zobrazovanie a prácu s fotogalériou a digitálnou knižnicou na FIIT v rámci komplexnejšieho softvérového systému na vyhľadávanie, prehliadanie a prácu s informáciami.

Riešenie projektu bude vyžadovať návrh, realizáciu, nasadenie a zdokumentovanie knižnice dynamických vizualizačných nástrojov, ako aj zoznámenie sa so serverovou časťou systému a jej prípadné prispôsobenie. Jednotlivé prezentačné nástroje budú zohľadňovať viaceré prístupy:

  • Doménovo nezávislé prehliadanie informácií na webe napr. pomocou textu, tabuliek či matíc údajov (prehľad, detail).
  • Doménovo špecifické prehliadanie konkrétnych typov informácií (napr. fotografie, publikácie).
  • Grafickú vizualizáciu informácií na webe napr. pomocou hierarchických zhlukov.
  • Grafickú vizualizáciu a inkrementálne prehliadanie informácií pomocou grafov.
Posledná aktualizácia webu: 23.09.2011