Menu
timovyprojekt@centrum.sk

Vytvor si svoj vlastný priestor vo virtuálnej realite ...

O nás ...

 • Author image
  Adam Poperník Internetové technológie I-IT2

  Javatar ako sa patrí. Rád sa šprtá v IT svete a analyzuje nové technológie. Najradšej pracuje na webových aplikáciách, nepohrdne však ani desktopovou.

 • Author image
  Ján Antal Inteligentné softvérové systémy I-ISS2

  Z informatiky ho najviac baví grafika a počítačové videnie. Vo voľnom čase sa rád venuje hudbe, tradičným remeslám ako rezbárstvo, kováčstvo.

 • Author image
  Andrej Pisarčík Inteligentné softvérové systémy I-ISS2

  Ostrieľaný tímový hráč zo severu, so skúsenosťami v oblasti vývoja webových aplikácií. Hovorí viacerými jazykmi, najradšej však ma JavaScript.

 • Author image
  Dominik Mazák Internetové technológie I-IT2

  Začínajúci sieťový inžinier, krotého najviac baví správa sietí a unixových serverov. Nie je mu však cudzie ani programovanie, kde najradšej pracuje s jazykom C#.

 • Author image
  Matej Mikuš Inteligentné softvérové systémy I-ISS2

  Má skúsenosti s neurónovými sieťami a baví ho tvorba webových aplikácií. Najradšej pracuje v Jave/C#.

 • Author image
  Peter Pápay Inteligentné softvérové systémy I-ISS2

  V informatike sa venuje strojovému učeniu a najmä neurónovým sieťam. Ovláda jazyk python ale aj c/c++. Okrem toho rád číta knihy a cestuje.

 • Author image
  Marek Drahoš Inteligentné softvérové systémy I-ISS2

  Vždy ochotný pomôcť a poradiť. Má skúsenosti z rôznych oblastí. Okrem iného sa venoval neurónovým sieťam v jazyku Python s použitím knižnice Keras.

 • Author image
  Karol Rástočný Vedúci projektu
 • Author image
  Vladimír Hlaváček Product owner
Technológie

Zvolené technológie pre tento projekt ...

C#

C# sme zvolili z dôvodu, že v rámci našeho projektu budeme pracovať s virutálnou realitou vo vývojovom nástroji Unity, ktorý podporuje programovací jazyk C#. C# je moderný, objektovo-orientovaný programovací jazyk so značnou podobnosťou s jazykom Java alebo C++.

Unity

Unity je multi-platform herný engine vyvíjaný spoločnosťou Unity Technologies, ktorý podporuje vývoj hier v 2D aj 3D prostredí a skriptovanie v jazyku C#. Súčasťou Unity je aj rozsiahla podpora pre VR, čo je dôvodom výberu tohto enginu pre náš projekt.

Python

Python je objektovo-orientovaný, vysoko-úrovňový programovací jazyk s dynamickou semantikou. Syntax Python je jednoduchá a zameraná na jednoduchú čitateľnosť, čo značne zjednodušuje vývoj aplikácii v Pythone. V jazyku Python existuje veľa implementaícii neurónových sietí, ktoré plánujeme aplikovať v našom projekte na inteligentné generovanie 3D modelov.

Ciele

1. Semester

Vytvoriť funkčnú aplikáciu umožňujúcú generovať 3D objekty pomocou neuronových sieti a ich umiestnenie do priestoru vo virtuálnej realite

2. Semester

Vylepšiť VR aplikáciu v ktorej bude možné manipulovať s objektmi pomocou hlasu.

Priebeh v ZS

Londýn

Prvotný šprint v ktorom sme si stanovili naše ciele, premysleli možné riešenia a pripravili si vývojové prostredie.

Paríž

Vytvorenie VR aplikácie v Unity s možnosťou pridania objektov. Príprava flask serveru a REST Api. Študovanie rôzných vedeckých prác na spracovanie 3D objektov pomocou GAN sietí.

Berlín

V tomto šprinte sme rozbiehali neuronku na Windowse, konverter na objekty - stiahnutie objektov do aplikacie zo servra

Bratislava

Šprint v ktorom sme vo VR vytvorili ovladanie objektov - scalovanie, deletete, presun objektu. Rozbehanie websocketu pre komunikaciu s inferenčným strojom

Štokholm

Implementácia celkovej pipeline od klienta až po inferenčný stroj. Setup CI na kľúčové repozitáre v projekte.

Priebeh v LS

Praha

Spojazdnenie viacerých architektúr, neuronových sietí. Prvotná práca s hlasom

Varšava

Implementacia nových features do frontendovej aplikácie, vylepšenie backendových funkcionalít

Reykjavík

Využitie grafických algoritmov na zlepšenie výzoru objektov, možnosť nastavenia farby pre jednotlivé objekty v scéne

Ľubľana

Vytvorenie generovania objektov spolu s farbami prostredníctvom hlasu, pridanie možnosti odstraňovania objektov v celej scéne

Madrid

Refaktorizácia kódu, trénovanie ďalšej neuronovej siete

Minsk

Build projektu, dokončovanie projektu do finálnej podoby, nasadzovanie u klienta, testovanie a písanie dokumentácie

Dokumenty

Zápisnice
# Názov Stretnutie Dokument
1 Zápisnica č. 1 (ZS) 02.10.2018 link
2 Zápisnica č. 2 (ZS) 09.10.2018 link
3 Zápisnica č. 3 (ZS) 16.10.2018 link
4 Zápisnica č. 4 (ZS) 23.10.2018 link
6 Zápisnica č. 6 (ZS) 13.11.2018 link
7 Zápisnica č. 7 (ZS) 20.11.2018 link
8 Zápisnica č. 8 (ZS) 27.11.2018 link
9 Zápisnica č. 9 (ZS) 04.12.2018 link
10 Zápisnica č. 10 (ZS) 11.12.2018 link
11 Zápisnica č. 1 (LS) 14.02.2019 link
12 Zápisnica č. 2 (LS) 21.02.2019 link
13 Zápisnica č. 3 (LS) 28.02.2019 link
14 Zápisnica č. 4 (LS) 07.03.2019 link
15 Zápisnica č. 5 (LS) 14.03.2019 link
16 Zápisnica č. 6 (LS) 21.03.2019 link
17 Zápisnica č. 7 (LS) 28.03.2019 link
18 Zápisnica č. 8 (LS) 04.04.2019 link
19 Zápisnica č. 9 (LS) 11.04.2019 link
20 Zápisnica č. 10 (LS) 18.04.2019 link
21 Zápisnica č. 11 (LS) 25.04.2019 link
22 Zápisnica č. 12 (LS) 02.05.2019 link
Retrospektívy
# Názov Stretnutie Dokument
1 Retrospektíva č. 1 16.10.2018 link
2 Retrospektíva č. 2 6.11.2018 link
3 Retrospektíva č. 3 20.11.2018 link
4 Retrospektíva č. 4 4.12.2018 link
5 Retrospektíva č. 5 18.12.2018 link
6 Retrospektíva č. 6 28.02.2019 link
7 Retrospektíva č. 7 14.03.2019 link
8 Retrospektíva č. 8 28.03.2019 link
9 Retrospektíva č. 9 11.04.2019 link
10 Retrospektíva č. 10 25.04.2019 link
11 Retrospektíva č. 11 10.05.2019 link
Dokumentácia
# Názov Odkaz
1 Dokumentácia po prvých 3 šprintoch link
2 Dokumentácia na konci zimného semestra link
3 Dokumentácia na konci letného semestra - Riadenie link
4 Dokumentácia na konci letného semestra - Inžinierské dielo link
METODIKY
Názov Odkaz
Metodika manažmentu tímu link
Metodika manažmentu verzií link
Metodika komunikácie link
Metodika písania zdrojového kódu link