Triskaidekaphobiacs

Tím 13 - 3D UML

Novinky

Zoznam formálnych a neformálnych stretnutí a udalostí za posledné týždne.

 • 19.5.2016 Odovzdávanie prototypu.
 • 28.4.2016 Stretnutie aj napriek konferencii, plánovanie odovzdávania prototypu.
 • 21.4.2016 Doplnenie dokumentácie k riadeniu, odovzdanie prototypu na testovanie.
 • 20.4.2016 Merge troch vetiev (Lifelines, Messages, Combined fragments), dolaďovanie bugov a dokončovanie prípravy na odovzdavanie produktu na testovanie.
 • 17.3.2016 Editačné funkcie insert, delete.
 • 10.3.2016 Vymedzenie yellow, white a gray listu, diskusia v rámci editačných funkcií, hlavne ku kombinovaným fragemntom.
 • 7.3.2016 Práca na editačných funkciách, úspešne sme integrovali Mira do tímu. Stretli sme sa so študentami bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí sa v rámci svojich záverečných prác venujú práci na 3D UML prototype. Vysvetlili sme si aktuálny stav nášho prototypu spolu so všetkými kľúčovými zmenami oproti minulému tímovému projektu.
 • 19.2.2016 Privítanie nového člena tímu - Mira, konzultovanie existujúcich bugov, príprava na odovzdávanie prototypu študentom.
 • 28.1.2016 Stretnutie v 3D Labe, návrh doplnenia metamodelu prototypu o potrebné triedy z UML superstructure.
 • 8.12.2015 Ukončenie posledného - piateho šprintu. Do stretnutia sa nám podarilo do prototypu implementovať väčšinu funkcionality prototypu kombinovaných fragmentov. Večer sa nám podarilo fragmenty už aj vykreslovať, všetko v rámci novej architektúry a korektného využitia metamodelu.
 • 1.12.2015 Ukončenie štvrtého šprintu, v prototype fungujú interakcie a lifelines nad metamodelom. Pracujeme s kombinovanými fragmentami, istá časť je už do nášho prototypu premigrovaná. Zahájili sme posledný, len týždňový šprint.
 • 24.11.2015 Stretnutie v Jobsovom laboratóriu, rozoberali sme prácu v dvojiciach na jednotlivých príbehoch, problémy spojené s nepochopením špecifikácie pre tieto úlohy a validovali sme náš progres s vlastníkom produktu. Dostali sme prístup k 3D Labu a od budúceho strenutia máme možnosť stretávať sa tam.
 • 23.11.2015 Po prednáške z TP sme sa stretli v Jobsovom laboratóriu, prešli prácu na používateľských príbehoch a riešili problémy spojené s párových programovaním.
 • 19.11.2015 Náhrada oficiálneho stretnutia v deviatom týždni. Rozdelili sme sa do troch tímov, ktoré budú pracovať párovo na úlohách im pridelených počas štvrtého šprintu.
 • 12.11.2015 Stretnutie všetkých členov tímu za účelom kolektívneho programovania a bližšieho spoznávania systému. Matej a Rami ukázali a vysvetlili funkcionality, ktoré sa im podarilo od predošlého oficiálneho stretnutia doprogramovať a detailne sme zdokumentovali tok dát v prototype.
 • 10.11.2015 Práca na treťom šprinte. Stanovenie Definition of Done, zoskupenie diagramov tried, konzultácia s Maťom o vizuálnej reprezentácií modelov. Stanovenie základných bodov dokumentácie inžinierskeho diela. Máme splnené prvé user stories, všetci začíname aktívne programovať.
 • 5.11.2015 Stretnutie s p. Poláškom po prednáške ASS, dopracovanie backlogu.
 • 3.11.2015 Na stretnutí sme si vytvorili produktový backlog, ktorý sme s vedúcim práce prediskutovali. Ohodnotili a stanovili sme si úlohy na budúci šprint.
 • 28.10.2015 Na cvičení z predmetu MSI sme identifikovali nejaké problémy spojené s naším projektom z pohľadu manažmentu. Po cvičení sme sa porozprávali s cvičiacim ohľadom možností, ako manažment v tíme zlepšit.
 • 27.10.2015 Piate oficiáne stretnutie. Zhodnotili sme, že dokumentácia ohľadom Activity Diagram branchi bola nedostatočná, a budeme musieť prejsť zdrojové kódy každý osobne do budúceho stretnutia, aby sme mohli konečne začať pracovať na mergovaní vetiev projektu. Po stretnutí nasledoval SCRUM panel, kde sme sa presvedčili, že doteraz sme s manažmentom vývoja nešli správnym smerom.
 • 20.10.2015 Štvrté oficiáne stretnutie. Povrchovo sme sa bavili o architektúre vetvy systému Activity Diagram. Stanovili sme si predbežne ciele na tento a budúci semester. Rozhodli sme sa, že cieľom našej práce bude merge Sequence Diagram prototypu do architektúry Activity Diagram prototypu, pričom by bolo fajn, keby sa nám podarilo pridať aj vetvu s fragmentami od Richarda Belana.
 • 13.10.2015 Tretie oficiáne stretnutie. Všetci sme mali lokálne rozbehnutý základný funkčný prototyp aplikácie. Ukázali sme si prezentáciu a video o 3D UML projekte, ktoré boli prezentované na vedeckej konferencii. Neskôr sme sa stretli s chalanmi z 3D labu a konzultovali sme budúcnosť projektu.
 • 6.10.2015 Druhé oficiáne stretnutie. Preberali sme možné alternatívy práce na projekte, Matej odprezentoval svoju prácu na projekte a bavili sme sa o rôznych knižniciach.
 • 2.10.2015 Pridali sme fotky a základné informácie o členoch tímu.
 • 29.9.2015 Prvýkrát sme sa oficiálne stretli v Jobsovom laboratóriu. Zahájili sme prvý šprint, v ktorom sme určili počiatočné úlohy.
 • 27.9.2015 Spustili sme statickú stránku tímu so základnou štruktúrou, ktorá bude doplnená po prvom oficiálnom stretnutí.
 • 21.9.2015 Úvodné stretnutie po prvej prednáške Tímového projektu. Stanovili sme základné úlohy, ktoré bude potrebné do ďalšej prednášky z TP splniť. Predbežne sme si vybrali tieto nástroje: HipChat, Trello, GitHub.

O našom projekte

Logo

Iný pohľad na UML v trojrozmernom priestore s podporou 3D okuliarov.

Hlavným cieľom je spojenie viacerých vetiev projektu 3D UML dokopy. Keďže v minulosti na projekte pracovalo viacero ľudí paralelne, vzniklo niekoľko vetiev, pričom každá obsahuje rôznu funkcionalitu. Ich prepojenie je preto logickým krokom pre vylepšenie projektu. Základom našej práce je prototyp Activity Diagram, do ktorého zapracovávame prototypy Sequence Diagram a Fragments.

Kto sme

Boris Buček

Manažment rizík

C# .NET

Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika. Popri bakalárskom štúdiu pracoval ako Junior .NET developer. Vo voľnom čase sa venuje plávaniu a čitaniu kníh.

Tomáš Hnojčík

Manažment monitorovania

Java ABAP UML

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v Bratislave. Počas štúdia nadobudol skúsenosti hlavne s jazykom Java a UML, ktoré využil aj vo svojej bakalárskej práci. V tejto práci sa zaoberal transformáciou medzi jazykom UML a ontológiou. Popri štúdiu pracuje ako Junior ABAP developer a vo svojom voľnom čase sa venuje hlavne športovaniu (aktívne florbal).

Matej Jenis

Manažment podpory vývoja a integrácie

C/C++ UML Java

Je študent prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Na tejto škole taktiež nadobudol bakalárske vzdelanie v odbore informatika. V odbore ho veľmi baví a zaujíma problematika Computer Vision a rozpoznávanie objektov. Vo svojom voľnom čase sa venuje prevažne svojim priateľom a sebe. Často športuje a podniká výlety do hôr.

Patrik Kolek

Manažment plánovania

Java C Ruby

Je študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU v odbore softvérové inžinierstvo. Popri štúdiu investuje svoj čas do rodiny, priateľov a seba. Je zamestnaný v softvérovej spoločnosti kde sa venuje vývoju softvéru pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva Slovenska v spolupráci so super ľudmi v tíme. Medzi jeho záľuby v IT patrí vývoj softvéru pre android, vývoj webových a iných aplikácií, ktoré dokáže jeho okolie využiť.

Adam Kulíšek

Vedúci tímu a manažment komunikácie

Ruby on Rails Java C/C++

Absolvoval štúdium na FIIT STU v odbore INFO. V roku 2014 navštevoval Summer Startup School v The Spot, ktorá v ňom vzbudila záujem o webové aplikácie a framework Ruby on Rails. Odvtedy sa venuje tvorbe webových aplikácií v tomto frameworku (hlavne backend) s čím má aj profesné skúsenosti. Skúsenosti má aj s programovaním v jazykoch C a Java a technológiami Javascript a Bootstrap. Vo voľnom čase si rád zahrá na gitare, posedí v čajovni alebo sleduje technologické fóra a youtube.

Rami Mtier

Manažment dokumentácie

Powershell Java C#

Absolvoval štúdium na FITT STU v odbore PKSS. Počas štúdia sa venoval absolvovaniu Cisco certifikátov, z ktorých prešiel dvoma semestrami. Pracuje v banke na oddelení IT infraštruktúry. Vie konfigurovať cisco zariadenia, Windows, Linux operačné systémy. Jeho záľubou je programovanie a skriptovanie(Powershell, Java, c# a rôzne shelly).

Miroslav Šafárik

Manažment kvality

C# .NET Java Machine Learning

Stal sa členom tímu v letnom semestri. Je študentom 2. ročníka v odbore softvérové inžinierstvo, pričom vypracúva diplomovú prácu pod vedením prof. Návrata na tému Odporúčanie pre softvérové inžinierstvo, v ktorej sa venuje odporúčaniu softvérových vývojárov pre opravu chýb s využitím techník strojového učenia (presnejšie neurónových sietí) a spracovania prirodzeného jazyka. Má rád hlavne tradičnejšie programovacie jazyky, špeciálne C#, Java a C/C++.

Dokumenty

Zápisnice

Zimný semester

# Dátum stretnutia Názov Opis Pridal
1 21.9.2015 Úvodné stretnutie Úvodné stretnutie tímu s vedúcim, predstavenie projektu a určenie začiatočných úloh. Adam
2 29.9.2015 Prvé stretnutie Prvé oficiálne stretnutie tímu s vedúcim, analýza možností práce na projekte. Adam
3 6.10.2015 Druhé stretnutie Prezentácia existujúceho riešenia 3D UML, určovanie cieľov pre túto technológiu. Patrik
4 13.10.2015 Tretie stretnutie Stretnutie s ďaľšími členmi 3D Uml projektu. Určovanie spôsobov splnenia jednotlivých cieľov. Boris
5 20.10.2015 Štvrté stretnutie Predstavenie architektúry pre Activity Diagram v 3D UML. Určenie cieľov v rámci predmetu TP Tomáš
6 28.10.2015 Piate stretnutie Štruktúra Activity Diagramu, Model MMCCV a komunikácia medzi jeho zložkami Matej
7 3.11.2015 Šieste stretnutie Vytvorenie projektového backlogu, stanovenie úloh na šprint Matej
8 10.11.2015 Siedme stretnutie Práca na treťom šprinte, vypracovanie základných user stories Adam
9 19.11.2015 Ôsme stretnutie Ukončenie tretieho šprintu, zahájenie štvrtého šprintu Adam
10 25.11.2015 Deviate stretnutie Práca na štvrtom šprinte Adam
11 1.12.2015 Desiate stretnutie Návrh vkladania fragmentov Tomáš
12 8.12.2015 Jedenáste stretnutie Vkladanie fragmentov Adam

Letný semester

# Dátum stretnutia Názov Opis Pridal
1 19.2.2016 Prvé stretnutie Privítanie nového člena tímu - Mira Patrik
2 25.2.2016 Druhé stretnutie Priebeh šiesteho šprintu, kombinované fragmenty Miro
3 3.3.2016 Tretie stretnutie Ukončenie šiesteho šprintu, štart siedmeho šprintu, editačné funkcie Adam
4 10.3.2016 Štvrté stretnutie Práca na siedmom šprinte, editačné funkcie Adam
5 17.3.2016 Piate stretnutie Zahájnie ôsmeho šprintu, editačné funkcie (insert, delete) Adam
6 31.3.2016 Šieste stretnutie Práca na ôsmom šprinte, vylaďovanie editačných funkcií Adam
7 7.4.2016 Siedme stretnutie Zahájenie deviateho šprintu, ladenie a oprava chýb Miro
8 14.4.2016 Ôsme stretnutie Mergovanie vetiev, dolaďovanie bugov. Adam
9 21.4.2016 Deviate stretnutie Plánovanie odovzdávania. Adam
10 28.4.2016 Desiate stretnutie Testovanie a dolaďovanie bugov. Patrik
11 5.5.2016 Jedenáste stretnutie Spísanie finálnych testovacích scenárov. Adam
12 12.5.2016 Dvanáste stretnutie Dolaďovanie drobných chýb. Adam

Kontrolné body

Zimný semester

Prvý kontrolný bod (18.11.2015)

Druhý kontrolný bod (14.12.2015)

Letný semester

Odovzdanie produktu na testovanie

Finálne odovzdanie produktu

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na triskaidekaphobiacs@googlegroups.comAdresa

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4