Projekt   Tím   Dokumenty   Zápisnice   Harmonogram   Úlohy   Rozvrh   Portál 
22. 5. 2006
    Projekt je ukončený
10. 5. 2006
    Píšeme finálnu dokumentáciu
4. 5. 2006
    Integračné prostredie je vytvorené
20. 3. 2006
    Integrujeme prostredie
20. 2. 2006
    WEB Zimný semester
Kontakt
    tp@dateon.sk
Untitled Document
   

Náš projekt má názov PENETRAČNÉ TESTOVANIE.


Aktuálny stav projektu:

Implementácia integračného prostredia je úspešne ukončená.


Text zadania:


Pre pedagogické účely vytvorte WEB stránku demonštrujúcu princípy a činnosť penetračného testovania. Analyzujte a posúdte dostupné voľne šíriteľné nástroje penetračného testovania.

Navrhnite a implementujte integračné prostredie pre nástroje penetračného testovania s cieľom vytvorenia jednotného prostredia na testovanie a záznam výsledkov testovania.

Odporúčaná literatúra:

[1] The Nessus Project: www.nessus.org
[2] Security Administrator Tool for Analyzing Networks: www.fish.com/satan/
[3] GULA, R.: Broadening the Scope of Penetration-Testing Techniques. Enterasys Networks, Inc., 2001.
http://www.enterasys.com/products/whitepapers/security/9012542.pdf
[4] HERZOG, P. et al.: Open Source Security Testing Methodology Manual. 2003.
http://www.osstmm.org/

   
Aktualizované 10.5.2006 IT Security Team © 2006 design: mocol