Analýza výsledkov výskumu

Vitajte na oficiálnych stránkach Tímového projektu pre tím č. 10 - Research Rank.

Našou úlohou je vytvoriť systém, ktorý bude zhromažďovať a spracovávať informácie o vedeckej publikačnej činnosti rôznych autorov.

V našej práci budeme vychádzať z minuloročného riešenia tohto projektu. Zameriame sa na vylepšenie algoritmov a obohatenie databázy o nové zdroje.

Pri práci na projekte chceme využiť technológie PostgreSQL, MongoDB, Java, C++, PHP, XML a iné.

Prečo je nutné riešenie digitálnej knižnice?

Vedecké pracoviská fungujú z veľkej časti na základe príjmov z grantov, na ktoré prispieva ministerstvo školstva SR. Ak pracoviská chcú získavať tieto granty, musia sa usilovať o výskumnú činnosť a výsledky z nej publikovať.

Získavanie prehľadu o ohlasoch na autorove diela je ťažká a zdĺhavá manuálna činnosť, ktorá by sa mala dať zautomatizovať vytvorením systému, ktorý bude informácie o týchto dielach spracovávať automaticky a bude tak šetriť čas autorom publikovaných diel.

Viac o nás »