Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

Team09pss:

Vedúci projektu:     Ing. Grellneth Igor, PhD.


Členovia tímu:         Bc. Bielik Martin

                                Bc. Gula Štefan

                                Bc. Marko Peter

                                Bc. Michalec Vladimír

                                Bc. Schusterová Zuzana


Team09pss (c) 2008 - All Rights Reserved,   Webmaster