8A (Team Osema) Simulátor modelu správania sa v jazyku VHDL  

Zadanie
Tím
Plán projektu
Zápisy
Úlohy
Dokumentácia
Odkazy

Novinky
10.5.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.21
Dokumentácia: Pridanie finálnej dokumentácie, užívateľskej príručky a finálneho programu EasySim
29.4.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.20
24.4.2002
Zápisy: Pridanie zápisov zo stretnutí č.18 a č.19
10.4.2002
Zápisy: Pridanie zápisov zo stretnutí č.16 a č.17
1.4.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.15
16.3.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.14
12.3.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.13
4.3.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.12
Dokumentácia: Pridanie grafu komunikácie medzi modulmi projektu
25.2.2002
Zápisy: Pridanie zápisu zo stretnutia č.11
21.2.2002
Dokumentácia: Pridanie posudku prototypu a používateľskej príručky

Zadanie projektu

Analyzujte problematiku simulátorov jazyka VHDL, požiadavky na simulátor z hľadiska jeho použitia v predmete Špecifikačné a opisné jazyky, ako aj súčasný stav návrhu a implementácie simulačného systému jazyka VHDL, ktorý bol riešený v rámci projektov a diplomových prác.

Na základe analýzy zvoľte vhodnú podmnožinu jazyka VHDL a navrhnite simulačný systém, ktorý ju bude podporovať. Návrh overte implementovaním vybraných častí.

Simulátor musí podporovať minimálne nasledujúcu podmnožinu VHDL:

 • Objekty:
  • signals, variables, constant values
 • Typy:
  • bit, bit_vector, integer, boolean
 • Operátory:
  • not, and, nand, or, nor, xor
  • +,-
  • =, < , >, /=, <=, >=
 • Príkazy:
  • process statement (so zoznamom citlivosti)
  • assignment statements (vrátane explicitných oneskorení)
  • if-then-else, case
 • Atribúty:
  • stable


Odporúčaná literatúra

 • ANSI/IEEE Std 1076-1993 IEEE Standard VHDL Language Reference Manual, New York, 1994.
 • Armstrong, J.R., Gray, F.G.: Structured logic design with VHDL, PTR Prentice Hall, 1993.
 • Diplomové práce a projekty
 
 
[ Zadanie | Tím | Plán projektu | Zápisy | Úlohy | Dokumentácia | Odkazy ] Nobody expects the Spanish Inquisition!