Tréner mentálnych schopností

Online na: http://e-testy.sk/trener

Cieľom projektu je vytvoriť model a praktický príklad využitia aplikácie, ktorá je schopná získavať mentálny a osobnostný profil používateľa a zároveň umožní rast a vývoj jeho schopností. Profil a rast by mal byť uskutočnený cestou, ktorá nepredstavuje pre používateľa stres, ale naopak relax, oddych a zábavu, čo je dôležitá podmienka úspešnosti aplikácie.

Na základe získaných údajov a mentálnych či osobnostných profilov je možné ďalej rozširovať efektivitu a funkcionalitu aplikácie, alebo aj vykonávať psychologický, informačný či iný druh výskumu. Znalosť profilov môže viesť k efektívnejšiemu prístupu k používateľovi z hľadiska jeho riadenia v práci, jeho ďalšieho vzdelávania, psychologického prístupu a podobne.

Cieľom aplikácie je mentálny a osobnostný rast používateľa aplikácie formou, ktorá je pre používateľa populárna, a získanie mentálnych a osobnostných profilov používateľov, s ktorými je následne možné pracovať z rôznych hľadísk. Keďže existuje mnoho aplikácií snažiacich sa riešiť problémovú oblasť a realizovať rôzne možnosti využitia, pripravovaná aplikácia musí vynikať v oblastiach, ktoré sú pre existujúce riešenie slabinami. Základným nositeľom konkurencieschopnosti musí byť inovácia, zábava a pútavosť.