Tímový projekt

TÍM 12

KIS - Katedrový informačný systém

Vitajte na stránkach nášho tímu !     Nájdete tu informácie týkajúce sa riešenia úloh tímového projektu.

Tímový projekt je dvojsemestrálny predmet 1. ročníka inžinierského štúdia na FEI STU v študijnom odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo.

Členovia nášho tímu číslo 12 sú:

Bc. Ľubomír Blaškovič, Bc. Henrieta Czereová, Bc. Juraj Lányi, Bc. Ľuboslav Lišaník, Bc. Patrik Madliak

Náš tím rieši tému tímového projektu:     KIS - Katedrový informačný systém.

Ďalšie informácie sú dostupné cez nižšieuvedené odkazy.


Úvod          Tím          Plán            Plnenie           Dokumenty

Posledná aktualizácia  12. 5. 1998 - Juraj Lányi                                                                            Technické informácie