team13everyone@gmail.com

Projekt


Téma IT-Portal nás oslovila vďaka tomu, že by to mohol byť projekt, ktorým by sme mohli pomôcť našej škole získať nové zdroje financií. Ďalšou výhodou tohto projektu je jeho dlhodobá perspektíva. Tento projekt je zároveň spôsob, ktorý nám umožní naplno rozvinúť a ukázať našu kreativitu.

Náš tím je zložený z členov, ktorí majú bohaté skúsenosti s vývojom webových aj mobilných aplikácií, na základe čoho by sme mali možnosť vytvoriť aj klientskú aplikáciu pre portál na mobilné zariadenia. Systém by sme chceli okrem základných funkcii rozšíriť aj o ďalšie zaujímavé časti, napríklad umožniť sponzorom platiť cez portál. Ďalšou rozšírenou funkciou by bol profil jednotlivých projektov, ktorý by mohol obsahovať časti ako je prezentácia členov projektu, možnosť pridávania obrázkov, videí a rôznych súborov a dokumentácii.

Našim cieľom by bolo vytvoriť originálny portál, ktorý by prilákal potencionálnych sponzorov nielen samotnými projektami, ale aj originálnym prostredím, ktoré by sme dosiahli použitím okrem iných technológii aj HTML5, CSS3, a jQuery (Ajax). Chceli by sme vytvoriť vzhľad čím minimalnejší ale čistý, prehľadný, aby tí, ktorí náš systém používajú mali aj "zážitok" z toho, že to proste funguje inak, ako ostatné portály. Týmto by nám pomohli naše skúsenosti ako grafici, necháme sa inšpirovať dizajnom Windows Modern UI ako aj Google Material Design.

Sme si vedomí toho, že v poslednej dobe sa šíria tablety a smartfóny rapídnou rýchlosťou, preto by sme cheli portál riešiť responzívnym dizajnom, ktorí sa prispôsobí k veľkosti displeju a otáčaniu týchto zariadení - samozrejme do úvahy by sme brali dotykové “gestures”, ktoré sa bežne na týchto zariadeniach používajú.

Keďže jeden obrázok často vie povedať viac, ako tisíc slov, uvažujeme o tom, že by sme sprístupnené dáta vizualizovali na portáli pomocou grafov, kruhových diagramov a pod.

Zaujímavý aspekt na preskúmanie by bol tiež notifikačný systém, ktorý by mal na starosti oznamovať investorom pokroky v dotovaných projektoch, výskumníkom príchod požadovanej sumy, ale taktiež by bolo umožnené posielať vlastné typy notifikácií od výskumníkov k investorom, kde by sa mohli oznamovať nové možnosti dotácie. Vylepšenia a opravy na jednolivých projektoch by mohli byť zaznamenané pomocou integrovaného systému, ktorý by sledoval zmeny v projekte z oboch strán.

Viacero rokov skúseností našich kolegov s vývojom pre koncových používateľov na rôznych webových platformách a všeobecné vedomosti o webe, dizajnu a plánovaných technológiach nám umožňujú predpokladať úspech s touto témou s nádejom vytvoriť niečo, čo ešte viac prešíri meno fakulty.