Predstavenie

Sme skupina šiestich študentov, ktorá pracuje na systéme pre podporu tvorby rozvrhov.

Systém je nasadený na serveri labss2

Pridal @tk, 15.5.2009

Novinky

Atom Feed

Posledná zmena: 18.5.2009, @md

Zadanie

Napriek nasadeniu systému AIS, zostáva stále otvorená problematika vytvárania semestrálnych a skúškových rozvrhov. V súčasnosti je rozpracovaný špecializovaný systém pre tvorbu rozvrhov, ktorý už teraz umožňuje:

Vzhľadom na doterajší dlhodobý vývoj tohto systému a zmeny v prostredí fakulty, treba prehodnotiť všetky používateľské požiadavky, navrhnúť nutné zmeny systému a následne ich implementovať. Zmeny by mali odzrkadlovať najmä:

Pridal @tk, 19.10.2008