Hlavná stránka
Novinky

Vitajte na stránke tímu 2. Sme dobre zohraný tím a popasujeme sa s akýmkoľvek problémom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie:

Každý zo študentov odboru PKSS sa počas svojho štúdia stretol s viacerými prostrediami pre návrh digitálnych systémov. Jedná sa o rôzne úrovne návrhu od klasických kombinačných logických obvodov , cez použitie Petriho sietí na opis správania systému až po návrh procesorov alebo ASIC obvodov. Základným problémom je nízka podpora programových systémov pri testovaní niektorých spôsobov návrhu a následnej simulácie, poprípade syntézy. Z tohto dôvodu je cieľom vytvoriť prostredie, s ktorým by študenti mohli pracovať na čo najväčšom počte predmetov zameraných na návrh digitálnych systémov a zastrešovalo by všetky metodiky návrhu na rôznych úrovniach. Významné z pohľadu výskumu na našej fakulte je rovnako aj vytvorenie prostredia pre testovanie jednotlivých skúmaných metód (v rámci ústavu, fakulty, SR,..).

Niektoré z hlavných cieľov projektu:

  • Základ pre modulárny aplikačný systém umožňujúci prácu s čo najväčším množstvom metodík návrhu.
  • Umožniť dodatočné pridávanie nových metodík.
  • Podporovať súborové štandardy - BLIF, KISS, SLIF, atd
  • Zahrnutý grafický editor pre klasické hradlové obvody, Petriho siete, Konečné stavové automaty, prípadne iné grafické modely používané pri návrhu.
  • Podpora simulácie daných grafických modelov (príkladom je PIPE pre Petriho siete alebo LOG pre hradlové obvody)

Cieľom Tímového projektu je v prvom kroku vytvorenie základu pre daný modulárny systém. Je nutné podrobne zanalyzovať súvisiacu problematiku a implementovať prostredie spolu s grafickým editorom do ktorého by bolo možné pridávať jednotlivé metodiky návrhu a podporované modely.

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek
>>Novinky "Zima"<<

Dobojované :)
(9.6.2011)

--------------------------------------------
Pridaný posudok tímu č. 10
(3.6.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 20. stretnutia.
(3.5.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 19. stretnutia.
(27.4.2011)

--------------------------------------------
Pridaná dokumentácia projektu a používateľská príručka. Dostupný prototyp k stiahnutiu.
(20.4.2011)

--------------------------------------------
Aktualizovaný testovací protokol, aktualizovaný návrh plagátu.
(19.4.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 18. stretnutia a pridaný PLAGÁT
(12.4.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 17. stretnutia, pridaný doplnený protokol s chybami
(6.4.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 16. stretnutia, pridaný doplnený protokol s chybami
(29.3.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 15. stretnutia, pridaný doplnený protokol s chybami
(21.3.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 14. stretnutia
(16.3.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 13. stretnutia
(7.3.2011)

--------------------------------------------
Pridaná zápisnica 12. stretnutia
(25.2.2011)

--------------------------------------------
Aktualizovaný obsah stránky, pridaná zápisnica 11. stretnutia
(21.2.2011)

--------------------------------------------