Home Page Image
 
"ora et labora"
 

 akt stav

novinky

                     Ahojte

Genex je aplikácia navrhnutá na podporu tvorby testov. Je vyvíjaná v rámci predmetu Tvorba softvérového systému v tíme na Fiit STU. Umožuje automatické generovanie testov do formátu LaTeX. Tento formát je vhodný pre následné vytvorenie tlačenej verzie testu. Systém automatizuje náročné úlohy pri tvorbe testov akými sú: preusporadúvanie otázok, preusporadúvanie odpovedí, generovanie výsledkových hárkov k jednotlivým testom a generovanie náhodného testu z daného oboru.

Stránka bude priebežne informovať o postupe vo vývoji daného softvérového systému. Obsahuje taktiež dokumenty, ktoré pri takomto procese priebežne vznikajú.


Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!