O projekte

Tento projekt je úžasný a všetci to viete...

Cieľom projektu je vytvorenie simulátora umožňujúceho simuláciu správania roja UAV zariadení (Unmanned Aerial Vehicles). UAV zariadenia, tzv. „drony“ (bezpilotné zariadenia) sú v súčasnosti jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich smerov v robotike, ale ich využiteľnosť je často limitovaná použitím jedného zariadenia. Pri použití viacerých je možné dosiahnuť skvalitnenie alebo zrýchlenie vykonávania misie.

Simulátor UAV roja

V projekte vytvoríme simulátor správania roja bezpilotných UAV zariadení prepojených bezdrôtovou sieťou vybraného typu. Počet zariadení a vlastnosti prostredia sa môže meniť v čase počas vykonávania simulácie alebo podľa vopred definovaného scenára.

3D vizualizácia

Implementácia bude vo forme 3D vizualizátora v 3D vizualizačnom prostredí s možnosťou spúšťať podprogramy definujúce správanie jednotlivých zariadení a okolitého prostredia.

Samoopravná sieť

Zariadenia musia byť schopné oznámiť sieti nutnosť opustiť sieť, reagovať na takéto požiadavky a tiež reagovať na neočakávané výpadky. Cieľom tohto správania je vytvoriť samoopraviteľnú sieť.

Výsledky

Čo sme zatiaľ dosiahli.

 • 21. september 2015

  Prvé stretnutie tímu

  Prvýkrát sme sa stretli a zoznámili.

 • 1. Október 2015

  Prvé stretnutie s vedúcim tímu.

  Konečne sme spoznali našeho vedúceho! Dohodli sme sa na základnom fungovaní tímu a vytvorili historicky prvú zápisnicu o stretnutí.

 • 26. október 2015

  Prvý prototyp

  Začíname druhý šprint vrámci ktorého budeme implementovať prvý jednoduchý prototyp.

 • 6. november 2015

  Hosť na stretnutí

  Na stretnutí sme mali hosťa, ktorý sa v praxi venuje problematike a na základe konzultácie sme si upresnili zadanie projektu.

 • 18. november 2015

  Prvý kontrolný bod

  Úspešne sme doklepli a odovzdali dokumentácie k prvému kontrolnému bodu v ZS.

 • 15. január 2016

  Začiatok LS

  Do nášho tímu pribudla nová posila. Mali sme prvé stretnutie na ktorom sme sa s Michalom zoznámili. Povedali sme si, čo náš v najbližších dňoch čaká a neminie.

 • 21. marec 2016

  Lietame =)

  Ako sa blížime ku koncu, naša práca začína mať viditeľné výsledky.

Náš úžasný tím

Kto prispieva k rastu projektu.

Viktor Šulák

Vedúci tímu

Čarnoký Marián

Manažér vývoja

Szakszová Katarína

Manažér kvality

Rychvalský Tomáš

Manažér komunikácie

Antl Ondrej

Manažér rizík

Bacho Adam

Manažér plánovania a architektúry

Mrocek Jakub

Architekt riešenia

Michal Grznár

Správca dokumentácie

Dokumenty

V tejto sekcii sú dokumenty, ktoré vznikajú počas práce na projekte.

1. Zápisnice zo stretnutí

Zimný semester

Zápicnia č. Dátum Zapisovateľ Súbor [PDF]
Zápisnica 1 1.10.2015, 10:00 Jakub Mrocek
Zápisnica 2 7.10.2015, 8:00 Adam Bacho
Zápisnica 3 12.10.2015, 13:00 Ondrej Antl
Zápisnica 4 19.10.2015, 13:00 Katarína Szakszová
Zápisnica 5 26.10.2015, 13:00 Marián Čarnoký
Zápisnica 6 2.11.2015, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 7 9.11.2015, 13:00 Jakub Mrocek
Zápisnica 8 23.11.2015, 13:00 Ondrej Antl
Zápisnica 9 30.11.2015, 13:00 Adam Bacho
Zápisnica 10 7.12.2015, 13:00 Katarína Szakszová

Letný semester

Zápicnia č. Dátum Zapisovateľ Súbor [PDF]
Zápisnica 11 15.02.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 12 22.02.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 13 29.02.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 14 07.03.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 15 14.03.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 16 21.03.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 17 28.03.2016, 13:00 Katarína Szakszová
Zápisnica 18 04.04.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 19 11.04.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 20 18.04.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 21 25.04.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 22 02.05.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský
Zápisnica 23 09.05.2016, 13:00 Tomáš Rychvalský

2. Retrospektíva šprintov

Zimný semester

Retrospektíva šprintu Názov šprintu Súbor [PDF]
Retrospektíva č. 1 #Apple pie
Retrospektíva č. 2 #Big Mac
Retrospektíva č. 3 #Chicken McNuggets
Retrospektíva č. 4 #Double Cheeseburger

Letný semester

Retrospektíva šprintu Názov šprintu Súbor [PDF]
Retrospektíva č. 5 #Egg McMuffin
Retrospektíva č. 6 #Filet-O-Fish
Retrospektíva č. 7 #Grilled Chicken Deluxe
Retrospektíva č. 8 #Hamburger
Retrospektíva č. 9 #Italian Doubles
Retrospektíva č. 10 #Kiwiburger

3. Dokumentácie

Zimný semester

Dokument Etapa Súbor [PDF]
Dokumentácia riadenia 1. kontrolný bod ZS
Dokumentácia k inžinierskemu dielu 1. kontrolný bod ZS
Dokumentácia riadenia 2. kontrolný bod ZS
Dokumentácia k inžinierskemu dielu 2. kontrolný bod ZS

Letný semester

Dokument Etapa Súbor [PDF]
Dokumentácia riadenia Finálna dokumentácia LS
Dokumentácia k inžinierskemu dielu Finálna dokumentácia LS

Kontakt

drone9@googlegroups.com