Add-It      Add-It 

Systém pre zdieľanie poznámok v prostredí WWW
Udalosti:

• 18.05.2009 Výsl. práca

• 21.04.2009 Použ. príručka

• 20.04.2009 Zápisnica #8

• 12.04.2009 Zápisnica #7

• 02.04.2009 Zápisnica #6

• 26.03.2009 Zápisnica #5

• 19.03.2009 Zápisnica #4

• 11.03.2009 Zápisnica #3

• 05.03.2009 Zápisnica #2

• 02.03.2009 Zápisnica #1

• 16.02.2009 Začiatok LS


O projekte:
Téma: Systém pre zdieľanie poznámok v prostredí WWW

Vedúci tímu: Ing. D. Bernát

Zadanie: Analyzujte bežné postupy používateľov pri zdieľaní a rozširovaní informácií o webových stránkach a ich obsahu.

Navrhnite systém pre jednoduché modifikovanie ľubovolnej stránky (zvýrazňovanie, podčiarkovanie, mazanie častí textu i obrázkov, doplňovanie poznámok, etc.).

Ďalej navrhnite spôsob uchovávania týchto zmien ako i následné zdieľanie upravených stránok cez web.

Výsledný systém implementujte a otestujte.

Predmet: Tímový projekt

Akademický rok: 2008/2009

Miesto vypracovania:    FIIT, STUBA

Tímový kontakt:   tp0809_pss01@googlegroups.com

Projektový server:   http://labss2.fiit.stuba.sk:9000

  https://labss2.fiit.stuba.sk:9443