O našom projekte

Naším cielom je analyzovať existujúce aplikácie a moduly, vytvorené pre podporu predmetu Špecifikačné a opisné jazyky a dostupné vzdelávacie aplikácie s podobným zameraním. Na základe analýzi navrhnúť a implementovať e-learningové moduly (prípadne externé aplikácie) pre správu výučby predmetu Opis digitálnych systémov. Náš projekt sa zameriava na správu a vyhodnocovanie zadaní a zabezpečovanie overovania získaných praktických zručností študentov v rámci daného predmetu.

O tíme

Velká časť tímu už v minulosti pracovala s touto problematikou v bakalárskom štúdiu či už pri práci na bakalárskom projekte, alebo na iných projektoch v rámci zadaní v predmetoch bakalárskeho štúdia. Sme mladý a perspektívný tím a chceme ďalej rozvíjať a riešiť túto problematiku využitím naších vedomostí a zručností a to v najlepšej možnej miere.

členovia
Novinky

Zápisnica č. 13
(21.04.2010)
Bola pridaná zápisnica č. 13

všetky novinky