Čo je naším cieľom?

Vytvoriť prostredie pre návrh digitálnych systémov

K tomu nám pomáhaj Ing. P. Pištek

Každý zo študentov odboru PKSS sa počas svojho štúdia stretol s viacerými prostrediami pre návrh digitálnych systémov. Jedná sa o rôzne úrovne návrhu od klasických kombinačných logických obvodov , cez použitie Petriho sietí na opis správania systému až po návrh procesorov alebo ASIC obvodov. Základným problémom je nízka podpora programových systémov pri testovaní niektorých spôsobov návrhu a následnej simulácie, poprípade syntézy. Z tohto dôvodu je cieľom vytvoriť prostredie, s ktorým by študenti mohli pracovať na čo najväčšom počte predmetov zameraných na návrh digitálnych systémov a zastrešovalo by všetky metodiky návrhu na rôznych úrovniach. Významné z pohľadu výskumu na našej fakulte je rovnako aj vytvorenie prostredia pre testovanie jednotlivých skúmaných metód (v rámci ústavu, fakulty, SR,..).

Niektoré z hlavných cieľov projektu:

  • Základ pre modulárny aplikačný systém umožňujúci prácu s čo najväčším množstvom metodík návrhu.
  • Umožniť dodatočné pridávanie nových metodík.
  • Podporovať súborové štandardy - BLIF, KISS, SLIF, atd.
  • Zahrnutý grafický editor pre klasické hradlové obvody, Petriho siete, Konečné stavové automaty, prípadne iné grafické modely používané pri návrhu.
  • Podpora simulácie daných grafických modelov (príkladom je PIPE pre Petriho siete alebo LOG pre hradlové obvody)

Novinky

10.5.2012: Skompletizovali sme výslednú dokumentáciu projektu a výslednú dokumentáciu riadenia projektu. Takisto sme pridali na stránku konečný produkt a k nemu prislúchajúci zdrojový kód produktu.
20.11.2011: Obdržali sme posudok dokumentácie nášho tímu
18.11.2011: Napísali sme posudok dokmumentácie tímu č.5
11.11.2011: Skompletizovali sme prvú časť dokumentácie projektu a dokumentácie riadenia projektu
9.10.2011: Uverejnená prvá verzia stránky!