“Tres Faciunt Collegium”

Motivácia

S prezentáciami sa v súčasnosti stretávame na každom kroku. Tieto sú vytvárané na všetky možné účely - od študijných, cez pracovné až po súkromné aktivity.

Vzhľadom k tomu, že komfort sa stal prirodzenou súčasťou nášho života, je iba prirodzené snažiť sa ho zaviesť aj do tejto oblasti.

V súčasnosti je prezentujúci obmedzovaný viacerými faktormi, ktoré znepríjemňujú jeho výstup, napr. imobilita, limitujúce zobrazenia, nedostatočná interakcia a mnohé ďalšie.

Tieto nedostatky vyskytujúce sa pri prezentáciách sú aj nám dobre známe z našich skúseností, preto ich chceme pomocou našej aplikácie odstrániť.

Cieľom nášho projektu je vytvoriť aplikáciu na vzdialené ovládanie prezentácie s využitím dnes už bežnými smartphonov. Okrem základných funkcií bude naša aplikácie poskytovať aj doplnkové možnosti na uľahčenie a spríjemnenie prezentovania.

Latest News

Tres Faciunt Collegium | Nový Dokument
Máj 16, 2012

SmartPresenter Bada

Tres Faciunt Collegium | Nový Dokument
Máj 16, 2012

SmartPresenter Android

Tres Faciunt Collegium | Nový Dokument
Máj 16, 2012

SmartPresenter Server