scroll
one
created by minione
2014
scrum mediawiki
one

TEAM ONE

kontakt:
tp1415.01 [at] gmail.com

Ing. Peter Krátky

vedúci projektu

Bc. Tomáš Drutarovský

manažér komunikácie

Bc. Stano Rykalský

manažér rizík

Bc. Rudolf Brisuda

manažér plánovania

Bc. Andrej Lenčucha

manažér podpory

Bc. Lukáš Podoláček

manažér verzií

Bc. Michal Susko

manažér dokumentácie
screen2
scroll
plan


č. úloha šprint stav
1. personalizácia - prednastavenie charakteru 6. done
2. aura - zber mincí, postupné miznutie 6. done
3. API library - dať na testovanie tretej strane 6. done
4. API - variabilný počet charakterov 6. done
5. dotazník - doplniť + typy charakterov 6. done
6. robime.it - tvorba článku 5. done
7. name - zmena mena pre MP 5. done
8. upgrade v MP - posielanie parametrov medzi hráčmi 5. done
9. IITSRC - tvorba plagátu 5. done
10. bots - vylepšenie botov 4. done
11. upgrades - implementácia hráčskych vylepšení 4. done
12. server - tvorba grafov z nazbieraných dát 4. done
13. maps - oprava máp pre botov 4. done
14. graphics - nové textúry herných položiek 4. done
15. API library - tvorba knižnice 4. done
16. dotazník - zväčšiť písmo 4. done
17. meno - zobrazovanie mena v MP 4. done
18. achievements - trofeje za hranie hry 4. done
19. IITSRC - článok na konferenciu 3. done
20. map managment - manažment máp pre hru viacerých hráčov 3. done
21. sounds - pridanie zvukov a hudby do hry 3. done
22. menu - nová štruktúra s novou grafikou 3. done
23. mapy - vytvorenie nových máp 2. done
24. assets - načítavanie assetov len keď je to potrebné 2. done
25. rebríček - zobrazenie rebríčka počas hry 2. done
26. aura - odtláčanie oponentov 2. done
27. generátor mincí - generovanie mincí a bránok iba na cestu 2. done
28. map tileset - vytvorenie tilesetov pre mapy 2. done
29. dotazníky - povinné polia 1. done
30. optimalizácia hry - nadmerná spotreba RAM 1. done
31. chyba - skoky pri zoome kamery 1. done
32. chyba - padanie hry po skončení závodu 1. done
33. synchronizácia - spoločné zberateľné objekty 1. done
34. git model - návrh na využívanie 1. done
35. parsovanie hier - zistenie typu inštalovaných aplikácii 1. done
36. dotazník - pridanie otázok 1. done
37. brzdy - pevné ovládanie 1. done
38. profil - oprava odosielania profilu 1. done
39.
dokumenty


č. názov súboru formát kľúčové slová
1. zápisnica zo stretnutia č. 1 PDF 17. 2. 2015 plán letný semester 1. šprint winter planet