timak12@googlegroups.com

Čo je naším cieľom?

Náš tím sa na predmete tímový projekt venuje téme Offline Internet, v rámci ktorej výchadzame z existujúcej aplikácie OwNet. Dalo by sa povedať, že máme dve základné úlohy a ciele, ktoré sme si stanovili a síce:
 • Preprogramovať aplikáciu OwNet za pomoci nástrojov, ktoré su multi-platformovo podporavané.
  Vytvoriť novú modulárnu architektúru, ktorá by bola schopná využiť už existujúce časti.
 • Poskytovať podporu pri nasadzovaní aktuálnej verzie aplikácie OwNet.

Čo je to OwNet?

Aj napriek pokroku v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, je pomalé a nestabilné pripojenie k internetu stále vážnym problémom na mnohých miestach sveta. Aj v prípade, že kvalita pripojenia k Internetu nie je nízka, častokrát sa linka preťaží opätovným sťahovaním rovnakých dát s veľkým objemom (napr. videá). OwNet je aplikácia, ktorá pomáha tieto problémy riešiť a tým robiť Internet viac dostupným.


Ako OwNet funguje?

Koncept nášho OwNet riešenia je zameraný na zlepšenie kvality dostupného pripojenie k internetu zavedením sprostredkovateľa medzi klientskými aplikáciami (napr. prehliadač) a pripojením k internetu. Tento sprostredkovateľ pracuje s požiadavkami klientských aplikácií a odpoveďami z webových serverov, tak aby sa zaistila požadovaná funkčnosť a zlepšenie kvality pripojenia. Presnejšie povedané, poskytuje:

 • pokročilé ukladanie navštívených webových stránok do vyrovnávacej pamäte tento mechanizmus taktiež zabraňuje stiahnutiu rovnakého obsahu viackrát,
 • inteligentné prednačítavanie - mechanizmus, ktorý aktívne sťahuje stránky na základe záujmov používateľa ale tiež na základe toho, čo zaujme iných používateľov
 • nástroje pre spoluprácu, ako hodnotenie webových stránok a odporúčanie pre komunity, skupiny (napr. rovnaká trieda).


Pre koho?

Aplikácia OwNet je zameraná predovšetkým na pomoc pre študentov a školy s nízkou kvalitu pripojenia k internetu. Tento problém (pomalé a nestabilné pripojenie k internetu) možno nájsť takmer v každej krajine sveta. Sme presvedčení, že poskytnutie prístupu k informáciám na webe je pre mladých ľudí potrebné na získanie zručností a skúsenosti, na ktorých budú môcť stavať počas svojho života.

OwNet však nie je obmedzený len na uvedenú oblasť použitia. Táto aplikácia môže byť užitočná aj v situáciách, keď prichádza k dočasnej absencii internetového pripojenia (napr. cestovanie vlakom, počas letov, cestovanie do odľahlých miest ...). Obzvlášť funkcie OwNet-u ako inteligentné ukladanie navštívených stránok a ich prednačítvanie sú užitočné v týchto situáciách.


Špeciálne funkcie

 • Rýchlejšie prehliadanie webových stránok - zabezpečené ukladaním navštívených stránok do vyrovnávacej pamäte a tiež ich prednačítavanie
 • Prehliadanie webových stránok bez pripojenia k internetu - rovnako zabezpečené ukladaním stránok do vyrovnávacej pamäte a prednačítavaním
 • Spolupráca a vytváranie skupín používateľov (napr. študijné skupiny v škole vybavenej aplikáciou OwNet)
 • Zdieľanie dokumentov
 • Odprúčanie odkazov na webové stránky a ich hodnotenie
 • Inteligentná história prehliadania webu