Home

Úvod

Tím G- FORCE

Vítame Vás na stránkach tímu č. 8 na predmete Tvorba informačného/softvérového systému v tíme v akademickom roku 2009/2010. Predmet je súčasťou študijného plánu inžinierskeho štúdia pre študijné programy Informačné systémy/Softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Náš tím G-FORCE sa podujal vytvoriť webovú aplikáciu ZŤP Portál, ktorá má pomôcť hendikepovaným ľuďom a ich príbuzným v hľadaní informácií v prostredí Internetu. Naším cieľom je vytvoriť plnohodnotnú aplikáciu, ktorá bude nápomocná pre všetkých ľudí. Vedúcou nášho projektu je Mgr. Nikoleta Habudová.

Motivácia

Ľudia s telesným postihnutím sú v dnešnej hendikepovaní, často odkázaní na pomoc druhých a majú problém so získaním aktuálnych informácií na jednom mieste, či už v inštitúciách alebo v iných organizáciách. Vďaka internetu sú tieto informácie všeobecne dostupné aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale problémom je ich roztrúsenosť, čo sťažuje ich hľadanie.

Našou snahou je vytvorenie portálu, ktorý by práve hendikepovaným ľuďom a ich blízkym umožnil rýchle zorientovanie sa v ich situácii a aby im napomohol zlepšiť kvalitu ich života. Víziou je poskytovať im plnohodnotné informácie o vzdelávaní, inštitúciách, neziskových organizáciách, hľadaní nového zamestnania alebo ubytovania. Chceme im uľahčiť prehľadávanie webových stránok a poskytnúť im relevantné informácie na jednom mieste. V našom portálovom riešení kladieme na prvé miesto používateľa a jeho potreby, ktorému bude prispôsobený obsah portálu. Kladieme veľký dôraz na použiteľnosť a prehľadnosť. Bude tu tiež možnosť dynamicky dopĺňať obsah. Taktiež chceme používateľom poskytnúť možnosť diskusie v diskusných fórach, kde by si mohli navzájom radiť a vymieňať informácie.

Vytvoriť portál, ktorý bude poskytovať informácie širokému spektru používateľov a najmä hendikepovaným používateľov je pre nás výzva, na ktorú sa chceme podujať a prispieť tak k skvalitneniu ich života. Jeho prínos vidíme aj v dlhodobejšom hľadisku, kedy sa jeho obsah môže podľa požiadaviek prispôsobovať, čím sa stane nápomocný pre každého návštevníka.