Vizualizácia softvéru

Obsahom tohto projektu je vytvorenie prototypu vizualizačného nástroja, ktorý by vizualizoval softvér vo virtuálnej a rozšírenej realite. Využije známe metódy vizualizácie dát vo forme grafov. 

Tím 03

Placeholder - Peter Kapec picture
Ing. Peter Kapec, PhD.
Project owner
Placeholder - Niko picture
Niko
Manažér vývoja
Unity developer
Placeholder - Iva picture
Iva
Manažér dokumentácie
Dokumentaristka
Placeholder - Samo picture
Samo
Backend developer
Dokumentarista
Placeholder - Jožo picture
Jožo
Scrum master
Unity developer
Placeholder - Aďo picture
Aďo
Manažér testov
Backend developer
Placeholder - Mišo picture
Mišo
Manažér web sídla
Backend developer

Potrebné technológie

Unity 3D

Unity 3D je multiplatformový herný engine, ktorý sa využíva pre vývoj hier pre PC, konzoly, smartfóny a web. Poskytuje možnosti vývoja pre 2D a 3D hry. Okrem grafického prostredia pre tvorbu, podporuje aj tvorbu skriptov v jazykoch C# a JavaScript.

HTC Vive

HTC Vive je headset pre virtuálnu realitu. Náhlavná súprava využíva technológiu sledovania „mierky miestnosti“, ktorá umožňuje používateľovi pohybovať sa v 3D priestore a používať pohybové ručné ovládače na interakciu s prostredím.

LEAP Motion

LEAP Motion je senzorové zariadenie počítačového hardvéru, ktoré ako vstup podporuje pohyby rúk a prstov, analogické s myšou, ale nevyžaduje žiadny dotyk ani kontakt.

ZED Camera

ZED je 3D kamera na snímanie hĺbky, sledovanie pohybu a 3D mapovanie v reálnom čase. Ideálna pre robotiku, AR / VR a inteligentnú analýzu.

Project North Star

Project North Star sú DIY state-of-the-art AR okuliare vytvorené spoločnosťou LEAP Motion, ktoré si môžete zostaviť pomocou 3D tlačiarne.

Priebeh práce

Opis práce v jednotlivých šprintoch

ZS - Šprint 1

V prvom šprinte sme sa oboznámili s dokumentáciou a rozbehali si projekt na svojich počítačoch. Identifikovali sme hlavné funkcionality na ktorých budeme pracovať a zaevidovali sme si to do TFS. Ďalej sme kontaktovali členov minuloročného tímu, ktorí boli zodpovední za špecifické časti projektu a vysvetlili si nejasnosti.

ZS - Šprint 2

V druhom šprinte sme vytvárali webstránku pre tímový projekt a pracovali na vytvorení dokumentácie pre metódy riadenia. Viacerí členovia tímu sa venovali analýze repozitárov na gitlabe, pokrytí dokumentácie, stavu nemergnutých vetiev a stavu CI-čiek. Pokračovali sme aj v analyzovaní architektúry softvéru a jeho vrstiev.

ZS - Šprint 3

V treťom šprinte sme riešili mergovanie vetiev v repozitároch luametrics, luadb a 3dsoftviz. S minuloročným tímom sme vybavili prebratie ich servera na ktorom beží GitLab Runner aby sme nemíňali čas určený na beh CI-čiek univerzity. Začali sme vytvárať dokument na odovzdanie pozostávajúci z častí Riadenie Projektu a Inžinierske dielo. Upravovali sme zápisy zo stretnutí a pripravovali sa na refactoring, ktorý budeme robiť v ďalšom šprinte.

ZS - Šprint 4

V štvrtom šprinte sme mali v pláne začať s refaktoringom VizRealu. Tento cieľ obnášal zabezpečenie komunikačných uzlov na oboch stranách a vytvorenie jednotného formátu správ na prenos, čo sa nie úplne podarilo. Modifikovali sme inicializačné súbory pre Docker kontajner, doriešili repozitáre na strane Lua a otestovali ich funkčnosť.

ZS - Šprint 5

V piatom šprinte sme dokončili úlohy, ktoré sme nesplnili v štvrtom šprinte a pridali nejaké ďalšie úlohy. Podarilo sa nám dokončiť komunikačné uzly na oboch stranách a vytvoriť ich spoločnú komunikáciu pomocou TCP socketu. Ďalej sme pridali novú funkcionalitu – graf sa už neaktualizuje cez volania metód, ale pomocou komunikácie TCP socketom. Týmto spôsobom budeme naďalej refaktorovať ďalšie funkcie z pôvodného VizReal-u.

Využité technológie a jazyky

Lua
C++
C#
Unity
Gitlab
Azure DevOps