O projekte


Vitajte na stránkach The Fellas.org - The Flexible Software Organization, skupine študentov Fakulty informatiky a informačných technológií riešiacej tímový projekt: elektronická prihláška - štatistika.

Projekt štatistík nadväzoval na existujúci systém pre elektronickú prihlášku E-App autorov Jaroslava Kuruca a Vladimíra Marka, ktorý sa zúčastnil, ako pedagogický vedúci, aj tohto projektu. Našou úlohou je vytvoriť komplexnejší a univerzálnejší systém ako pôvodný.

Aplikácia FleXtat (alias FleXible sTATistics) je pokračovateľom predchádzajúceho projektu elektronickej štatistiky, vytvorená na nových základoch. Je určená na poskytovanie štatistických informácií v ucelenej forme v podobe prehľadných tabuliek a grafov. Bude poskytovať klientske rozhranie zobrazujúce vyžadované informácie rozdelené do používateľských zostáv. Používateľské prostredie klientskej aplikácie bude prehľadné a jednoducho obsluhovateľné.

V nasledujúcich častiach tejto stránky sa dočítate o živote tohto projektu a snahách jeho tvorcov od čias ponuky a prvého zápisu, až po vytvorenie prototypu a množstva dokumentácie.

Príjemný pobyt Vám želá

     tím The Fellas.org