Future MOD
Multimedia On Demand

Členovia


Peter Pištek

Peter Pištek
Product owner

Tomáš Baránek

Tomáš Baránek
Vedúci tímu

Lukáš Mastiľak

Lukáš Mastiľak

Matúš Pohančeník

Matúš Pohančeník

Matúš Slovík

Matúš Slovík

Tomáš Sokolík

Tomáš Sokolík

Jaroslav Tóth

Jaroslav Tóth

Radoslav Zapach

Radoslav Zapach

O projekte


V rámci projektu sa analyzuje súčasný systém používaný v MOD zariadeniach, jeho prednosti a najmä jeho obmedzenia. Bude potrebné navrhnúť nový systém odstraňujúci súčasné nedostatky proprietárneho systému. Zároveň bude nutné zachovať kľúčové vlastnosti (rôzne rozhrania pre rôzne role používateľov, podpora reklám atď.) a pridať niektoré nové (vzdialená aktualizácia systému, rozšírená podpora diagnostiky atď.). Navrhnuté riešenie by malo byť platformovo (v rámci Linux distribúcií) a hardvérovo nezávislé. Jedným z cieľov bude vytvorenie podrobnej architektúry projektu.

V projekte podrobne analyzujeme existujúce softvérové riešenie, spolu s existujúcimi konkurenčnými riešeniami a existujúcimi trendmi. Na základe toho bude vytvorená architektúra celého systému, ktorá bude platformovo nezávislá (v rámci Linux distribúcií). Bude potrebné rozmýšľať nad zabezpečením hárdverovej nezávislosti pomocou implementovaných modulov pre konkrétne typy HW (napr. rôzne typy GPS zariadení), ktoré budú môcť komunikovať so systémom cez štandardizované rozhrania. Na základe vytvorenej architektúry bude potrebné implementovať jadro systému a vybrané softvérové moduly.

Dokumenty


Plán


Plánom tohto projektu, je špecifikácia user-stories product ownera, ich postupná analýza, návrh a implementácia v jednotilvých po sebe idúcich šprintoch. Šprinty majú typicky dva týždne a ich podrobný obsah je zaznamenaný v priložených dokumentoch.

Úlohy


Web tímu
Scrum nástroje
Dokumentácia
Scrum metodológia
Analýza Funturo
Identifikácia
Transcoding
Webportál
Centralizácia správy systému
Multimediálny obsah (video)
Analýza OS
Mobilný internet
Reklama
Konzoly
Ukladací priestor
Centralizovaná správa
Logy
Virtuálny server (Infraštruktúrna)
Code review (Infraštruktúrna)
Testovanie (Infraštruktúrna)
Funkcionálne a nefunkcionále požiadavky
Architektúra
Softvérová architekúra
Navrhnutie a vytvorenie content databázy
Vytvorenie JAVA projektu (Infraštruktúrna)
Model databázy (pre funkčnosť Web-portálu) (Infraštruktúrna)
Vytvoriť základne HTML šablóny (Infraštruktúrna)
Zbieranie logov
Prehratie videa
Dokumentovanie REST API (Infraštruktúrna)
Multi-jazyčnosť
Rozdelenie Git-u (Infraštruktúrna)
Vytvorenie spoločného testovacieho prostredia (Infraštruktúrna)
Spojenie projektov Angular+JAVA (Infraštruktúrna)
Zobrazenie štruktúry videí
Naplnenie celkovej databázy (Infraštruktúrna)
Metodika nasadzovania kódu na server a nastavenie vývojových prostredí (Infraštruktúrna)
Vytvorenie modulu na vzdialenú správu
Rotácia systémových udalosti v databáze
Prehratie albumu
Vytvorenie API pre hudbu
Prehľadanie štruktúry hudby
Naplnenie databázy s obrázkami - skript
Naplnenie databázy s hudbou - skript
Navigácia v rámci stránky
Štatistiky
Prehľadávanie obrázkov
Mapovanie objektov
Konfiguračné súbory (frontend)
Zobrazovanie kategórií
Stránkovanie na frontende
SSH na cloud
Napĺňanie DB s médiami
Zobrazovanie metadát k albumom
Filtrovanie hudby
Rework napĺňanie DB s filmami
Rework model DB pre filmy
Vytvorenie API pre obrázky
Reklamy backend
Provide language file
Rework API pre filmy
Rework frontend pre filmy
Voľba jazykov na titulnej stránke
Konfiguračné súbory pre backend/frontend
Štatistiky
Integrácia na fyzický server
Synchronizacia statistik s cloudom
Synchronizacia konfiguracie na reklamy s cloudom
Prehrávanie reklám na mobile
Percenta prehrávania reklamy - API
Percenta prehrávania reklamy - napojenie na frontend
Zjednotenie formátu dátumu v Java kóde
Upravit tlacitla a popisy
Upravit prekryvanie textov na portali
Načítavanie default jazyka(programy na napĺňanie DB) zo súboru /var/config/
Dokumentácia API
Ohlásenie informácií
Rozbehanie tabletu
Používateľská príručka
Technická dokumentácia