-
Členovia tímu. Zápisy zo stretnutí. Čo je nové? Dokumentácia. Zaujímavé linky. Tvorba rozvrhov

Táto stránka vznikla ako prezentácia nášho projektu s predmetu Tvorba informačného systému v tíme. Nájdete tu informácie o našom projekte a postupe jeho vypracovávania.

Takto znelo zadanie nášho projektu:

Názov: Tvorba rozvrhov
Počet tímov: 1
Vedúci tímu: Ing. M.Galbavý

V súčasnosti je rozpracovaný "veľký" systém pre tvorbu rozvrhov (semestrálnych aj skúškových), ktorý už teraz umožňuje evidenciu údajov potrebných pre vytvorenie rozvrhov, samotné vytvorenie rozvrhu k tomu oprávneným používateľom, sprístupnenie rozvrhu pre ostatných používateľov cez internet (pozn. rozpracovaný systém je momentálne viazaný na PHP a PostgreSQL).

Treba dopracovať doplňujúce bezpečnostné funkcie k sprevádzkovaniu celého systému pre FIIT, zdokonalenie správy používateľov, rozšíriť podsystém formulovania požiadaviek na rozvrhy od pedagógov aj študentov a ich zverejňovanie pre rôzne komunity používateľov (s podporou riešenia "konfliktných" požiadaviek), doplniť analýzu momentálneho stavu rozvrhu s identifikovaním vznikajúcich "konfliktov" a vyvolanie riadeného "riešenia konfliktu".

Zisťujú sa najmä:

  • predmety, prednášajúci, cvičiaci, študenti, miestnosti (prednáškové, cvičebné, konzultačné), nutné vybavenie(meotar, dataprojektor, PC, notebook atp.)
  • prednášky, cvičenia-seminárne alebo počítačové, konzultácie, iné aktivity učiteľov a študentov (vedenie fakulty, senát, vedecká rada,...), konferencie, iné akcie
  • skúšajúci, miestnosti, dozory, študenti - skupiny, pozeranie písomiek a zápis známok, prijímačky fakulty, zápisy na štúdium, konferencie, iné akcie
  • časové a kapacitné možnosti vyplývajúce z ich reálneho stavu/počtu a pod.