Vitajte na webovej stránke tímu Singles

Webová stránka je vypracovaná pre potreby predmetu Tímový projekt na Fakulte informatiky a informačných technológii STU v Bratislave.

Novinky

13.4.2013
Hurá testovanie

Pribudli nam nové zápisnice s letného semestra. Pomaly sa dostávame k finalizácií zadania a testovaniu funkčnosti. Držte nám teda palce.
2.3.2013
Letný semester

Začali sme letný semester a pridali nové zápisnice.
16.12.2013
Pridaná dokumentácia riešenia

Pridaná dokumentácia riešenia.
29.10.2013
Pridané zápisnice

Do sekcie Zápisnice pribudli zápisnice z dní 15.10 a 22.10.
Novinky

Projekt

VoIP, alebo hlas cez IP protokol je technológiou, ktorá sa zaoberá prenosom hlasu, resp. multimediálneho obsahu cez IP siete. Za príčinu rozmáhania sa VoIP technológie je možné považovať zvyšujúcu sa dostupnosť pripojenia do siete Internet.

Dôležitým prvkom VoIP technológii, je zabezpečenie kvality spojenia. Motiváciou pri komunikácii dvoch klientov je, aby nedochádzalo k strate alebo k oneskoreniu dát. Tieto straty by mali na svedomí zníženú kvalitu zvuku, čo je pri telefonovaní nezanedbateľný problém a preto sa chceme venovať jeho výraznému zmierneniu. Medzi ďalšie výzvy patrí riešenie problémov s prerušovaním hovorov v dôsledku výpadku linky, zahltenie linky inou komunikáciou a pod. Tieto problémy sú hlavnou motiváciou pre riešenie tohto tímového projektu.

Cieľom projektu bude dosiahnuť a zabezpečiť čo najlepší manažment VoIP relácii.

Projekt

Zadanie

Multimediálne relácie založené na protokole SIP (Session Initiation Protocol) sa väčšinou skladajú z troch rôznych komunikačných kanálov (SIP, RTP a RTCP), pričom každý z týchto kanálov vyžaduje komunikáciu na osobitnom porte.

Táto skutočnosť sa odzrkadľuje na zložitom manažmente VoIP (Voice over IP) relácií.

Analyzujte architektúru „SIP Single Port“ a porovnajte ju s inými existujúcimi architektúrami zameranými na manažment VoIP relácií. SIP Single Port architektúra pre multimediálnu komunikáciu využíva na rozdiel od protokolu SIP len jeden port, čo je hlavnou motiváciou pre návrh optimalizácie manažmentu VoIP relácií.

Navrhnite aplikáciu, ktorá umožní riadiť aktívny manažment relácií. Výsledná aplikácia musí byť schopná adaptovať sa na náhle zmeny v sieti ako napríklad zahltenie, zhoršenie kvality, pád linky, zmena IP adresy klienta a podobne.

Na základe analýzy a návrhu implementujte aplikáciu a výsledok práce zhodnoťte.

Zadanie

Tím

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Murányi
Jozef Baláž

Jozef Baláž, Bc.

Člen tímu
 • Bakalárska práca: SIP Single Port
 • Cisco CCNA certifikát
 • Programovanie: C, C++ (Qt), JAVA, MySQL
 • Absolvovaný predmet Konvergencia mobilných a pevných sietí
Tomáš Boros

Tomáš Boros, Bc.

Člen tímu
 • Bakalárska práca: Zostavenie laboratória distribučných sietí
 • Cisco CCNA certifikát
 • Programovanie: C, Java, MySQL, PHP
 • Absolvovaný predmet Konvergencia mobilných a pevných sietí
 • Skúsenosti s administráciou Unix systémov
Adam Močkoř

Adam Močkoř, Bc.

Člen tímu
 • Bakalárska práca: Hraničný element VoIP architektúry
 • Programovanie: C, C#, HTML, CSS, Javascript
 • Skúsenosti s VoIP protokolmi nadobudnuté na predmete Konvergencia mobilných a pevných sietí a pri riešení zadania bakalárskej práce.
Martin Pivarník

Martin Pivarník, Bc.

Teamleader
 • Bakalárska práca: Návrh a nasadenie protokolu IPv6 v prostredí ngnlab.e
 • Cisco CCNA certifikát
 • Programovanie: C, C#, Java, HTML
 • Absolvovaný predmet Konvergencia mobilných a pevných sietí
Matej Rybár

Matej Rybár, Bc.

Člen tímu
 • Bakalárska práca:
 • Cisco 3 semestre CCNA
 • Programovanie: C, C++, C#, HTML, CSS
 • Absolvovaný predmet Konvergencia mobilných a pevných sietí
Timotej Tkáč

Timotej Tkáč, Bc.

Člen tímu
 • Bakalárska práca:
 • Programovanie: C, C#, Java, Python
 • Absolvovaný predmet Konvergencia mobilných a pevných sietí

Plán

Zimný semester

Dátum Činnosť Status
Do 29.10.2013 Analýza a návrh
 • Analýza existujúcich riešení
 • Návrh a špecifikácia vlastného riešenia
 • Webová prezentácia
Prebieha
Do 5.11.2013 Príprava prostredia
 • Konfigurácia virtualizačného prostredia
 • Zriadenie prístupu do potrebných kolaboračných nástrojov
Plánované
Do 3.12.2013 Implementácia - Fáza 1
 • Prototyp (monitorovanie a hlásenie zmien vlastností siete, zmena cesty sieťovej komunikácie, základné manažmentové rozhranie)
Plánované

Letný semester

Dátum Činnosť Status
Do 20.4.2014 Implementácia - Fáza 2
 • Dokončenie implementácie
Plánované
Do 11.5.2014 Implementácia - Fáza 3
 • Zapracovanie pripomienok k implementácii
Plánované
Plán

Dokumentácia

Ponuka

Ponuka

Dokument, ktorý bol vypracovaný za účelom získania témy "Manažment VoIP relácií" v rámci predmetu tímový projekt.
Prezentácia ponuky

Prezentácia ponuky

Úvodná prezentácia témy "Manažment VoIP relácií".
Dokumentácia riešenia

Dokumentácia riešenia

Dokumentácia riešenia témy "Manažment VoIP relácií". Finálna verzia po zimnom semestri.
Dokumentácia riadenia

Dokumentácia riešenia

Dokumentácia riadenia témy "Manažment VoIP relácií".
Dokumentácia letný semester

Finálna dokumentácia po letnom semestri

Finálna dokumentácia po letnom semestri témy "Manažment VoIP relácií".

Zápisnice

Zápisnice