Víta Vás tím
LEGENDRONE

Simulácia správania dronov v roji

Chcem vedieť viac

Charakteristika projektu

Simulácia

V projekte modifikujeme prvú verziu simulátora DronSim a pridáme viacero funkcií, ktoré budú slúžiť na lepšiu a efektívnejšiu komunikáciu v roji dronov pri plnení zadaných úloh.

Vizualizácia

Na zobrazenie simulácie dronov v roji použijeme 3D vizualizátor Unity, ktorý bol použitý v prvej verzii. Modifikujeme a pridáme vplyvy reálneho prostredia a vylepšíme riešenie kolíznych situácií medzi dronmi a okolitými objektami.

Komunikácia

UDP komunikácia medzi simulátorom a vizualizátorom bude nahradená spoľahlivejšou TCP komunikáciou.

Priebeh projektu

  • 27. september 2016

    Stretli sme sa prvýkrát s vedúcim tímu a bývalým tímom. Oboznámili sme sa s architektúrou pôvodného riešenia a pridelili sme si v tíme prvé úlohy.

  • 4. september 2016

    Nastavili sme a oboznámili sme sa s vývojovými prostrediami. Vytvorili sme komunikačné kanály pre internú komunikáciu v tíme. Získali sme zdrojové kódy a dokumentáciu k prvej verzii simulátora DronSim.

  • 11. september 2016

    Vytvorili sme produktový backlog. Identifikovali jednotlivé epics a tie sme následne rozdelili na use cases. Naplánovali sme prvý sprint a pridelili sme každému členovi tímu task.

Náš Tím =D

Dokumenty

Dokumentácia priebehu nášho projektu

1, Zápisky zo stretnutí

Zimný semester

Zápisnica č. Subor [PDF]
Zápisnica z 1. stretnutia
Zápisnica z 2. stretnutia
Zápisnica z 3. stretnutia
Zápisnica z 4. stretnutia
Zápisnica z 5. stretnutia
Zápisnica zo 6. stretnutia
Zápisnica zo 7. stretnutia
Zápisnica z 8. stretnutia
Zápisnica z 9. stretnutia
Zápisnica z 10. stretnutia

Letný semester

Zápisnica č. Subor [PDF]
Zápisnica z 1. stretnutia
Zápisnica z 2. stretnutia
Zápisnica z 3. stretnutia
Zápisnica z 4. stretnutia
Zápisnica z 5. stretnutia
Zápisnica zo 6. stretnutia
Zápisnica zo 7. stretnutia
Zápisnica z 8. stretnutia
Zápisnica z 9. stretnutia
Zápisnica z 10. stretnutia
Zápisnica z 11. stretnutia

2, Retrospektíva šprintov

Zimný semester

Retrospektíva č. Subor [PDF]
Retrospektíva č. 1
Retrospektíva č. 2
Retrospektíva č. 3
Retrospektíva č. 4

Letný semester

Retrospektíva č. Subor [PDF]
Retrospektíva č. 1
Retrospektíva č. 2
Retrospektíva č. 3
Retrospektíva č. 4
Retrospektíva č. 5

3, Metodiky

Zimný semester

Metodika č. Subor [PDF]
Metodika dokumentácie
Metodika písania kódu
Metodika komunikácie
Metodika code review a verziovania
Metodika testovania
Metodika manažmentu úloh

4, Export uloh z TFS

Zimný semester

Export č. Subor [PDF]
Export č. 1

Letný semester

Export č. Subor [PDF]
Export č. 1

5, Dokumentácie

Zimný semester

Dokumentcia Subor [PDF]
Dokumentácia riadenia a k inzinierskemu dielu

Letný semester

Dokumentcia Subor [PDF]
Dokumentácia k inzinierskemu dielu
Dokumentácia k riadeniu
Technická dokumentácia

Kontaktujte nás

timovyprojekt-tim-1@gmail.com