Úvod

Kto sme?

Sme študenti inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Plagat

Čo robíme?

Našim cieľom je vytvoriť systém na evidenciu publikačnej činnosti.  Je to problém, ktorý sa dá dekompozíciou rozdeliť na niekoľko základných súčastí:

  • Evidencia záznamov o publikačnej činnosti
  • Spracovanie týchto záznamov
  • Tvorba tlačových zostáv a prehľadov na získanie informácii o evidovaných záznamoch
  • Prepojenie s inými systémami
  • Rozhranie pre používateľa systému

Spojením týchto súčastí vzniká systém, ktorý spĺňa požiadavky kladené na nami vytváraný produkt.

Vhodným základom pre realizáciu takéhoto systému je pohľad na existujúce systémy, napríklad systém DAWINCI alebo Advanced Rapid Library. Konkrétne moduly týchto systémov poskytujú vhodný základ pre analýzu požiadaviek na vytváraný softvérový systém.