Writing /var/www/TeamProject/2010/team08pss/data/meta/start.meta failed
Writing /var/www/TeamProject/2010/team08pss/data/cache/3/3e7f0e86b42fd2bb20a98c925b21c158.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/TeamProject/2010/team08pss/data/cache/3/3e7f0e86b42fd2bb20a98c925b21c158.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/TeamProject/2010/team08pss/data/cache/3/3e7f0e86b42fd2bb20a98c925b21c158.xhtml failed

Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

Zadanie

Navrhnite a zrealizujte programový systém pre simuláciu sieťovej komunikácie na druhej a tretej vrstve sieťovej architektúry RM OSI.

Systém má umožňovať:

  • definovanie topológie simulovanej siete
  • simuláciu rôznych prepájacích zariadení (napr. prepínač, smerovač, firewall … )
  • simuláciu komunikácie medzi prepájacími zariadeniami.

Funkčnosť navrhnutého systému overte v sieti so simulovanými zariadeniami pomocou komunikácie medzi koncovými zariadeniami.

Vedúci tímu: Ing. I. Grellneth, PhD.

Odkazy:


:!: Sekcia draft

start.txt · Last modified: 2011/09/23 09:37 (external edit)
Trace: start
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0