úvod
 
Vitajte v našej virtuálnej učebnici
Tento zaujímavý projekt vznikol ako produkt Tímového projektu na FIIT STU v BA. Spolupracuje na ňom 5 študentov odboru Počítačové systémy a siete. Naším cieľom je poskytnúť študentom plnohodnotnú elektronickú učebnicu a skvalitniť tak vyučovací proces na našej fakulte. Celý systém virtuálnej učebnice je postavený na otvorenom štandarde Joomla, ktorý si každý zbehlý používateľ môže modifikovať podľa vlastných potrieb. Okrem klasických textových informácií prehľadne zotriedených do kapitol tu študenti môžu nájsť aj zaujímavý multimediálny obsah. Výučba sa stáva pomocou obrázkov, zvukových nahrávok, animácií a videí príťažlivejšia, čo je naším hlavným cieľom. Veríme, že naša virtuálna učebnica splní nami vytýčené ciele a študenti ju budú používať pri získavaní a prehĺbovaní si vedomostí z rôznych technických disciplín.


Projekt ukončený
Projekt bol úspešne ukončený. Podarilo sa nám naplniť všetky ciele, ktoré sme si na začiatku stanovili. Vytvorený produkt je verejne prístupný - Virtuálna učebnica.
© team Virtual007