SealfisticateD Networkers

Softvérovo definované siete pre budúci Internet

O projekte
Softvérovo definované siete pre budúci internet

Základným cieľom tohto projektu je implementovať otvorené simulačno/emulačné prostredie (na báze existujúcich softvérových nástrojov), ktoré bude umožňovať skúmanie výkonnosti komunikačných dátových (pevných aj bezdrôtových) sietí s integrovanou funkcionalitou softvérovo definovaných sietí (SDN). Stredobodom záujmu bude činnosť SDN kontroléra a rôzne algoritmy, ktorými bude efektívne riadiť záťaž v sieti. Integrovaním vybraných (minimálne dvoch) takýchto algoritmov do implementovaného prostredia sa následne vykoná porovnanie a zhodnotenie ich výkonnosti na rôznych sieťových scenároch.

Tím 21
tp.1718.21[at]gmail.com

Bc. Maroš Hrobák

Projektový manažér

Začnem na 0% a postupne budem uberať tempo.

Bc. Matúš Kováč

Manažér dokumentovania

Začnem na 100% a postupne budem pridávať tempo.

Bc. Hana Kuntová

Manažér kvality softvéru

Som tu nútená pracovať.

Bc. Marko Ondruš

Manažér administrácie

Som navždy vo vašich srdciach.

Bc. Erika Štefanková

Manažér rizík

Damn you, god damn you all to hell!

Bc. Matej Uhlík

Manažér technológií

Nikto nespraví tímový projekt tak, ako tímový projekt tímový projekt.

Bc. Peter Válka

Manažér vývoja softvéru

Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Come watch some TV.

Ing. Peter Trúchly, PhD.

Vedúci tímu

Život je krátky slogan.

Plán
Tu nájdete plán projektu.

Cieľ Šprint Aktuálny stav
Technológia SDN a jej softvérová podpora 1. Splnené
Nastavenie virtuálneho stroja 1. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #1 1 Splnené
Návrh testovacích scenárov 2. Splnené
Reorganizácia SCRUM 2. Splnené
Mininet 2. Splnené
Miesto inštalácie emulačného prostredia 2. Splnené
Vnúroná štruktúra Ryu 2. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #2 2. Splnené
Realizácia testovacích scenárov 3. Splnené
Emulačné prostredie 3. Splnené
Kategorizácia tokov (služieb) z hladiska QoS 3. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #3 3. Splnené
Metóda z DP M.Palatinusa 4. Splnené
Aplikácia spracovania výsledkov 4. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #4 4. Splnené
SPLIT Aplikácia spracovania výsledkov 5. Splnené
SPLIT Metóda z DP M.Palatinusa 5. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #5 5. Splnené
Matóda č.1 - SAQR - analýza 6. Splnené
Matóda č.0 - LARAC - analýza 6. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #6 6. Splnené
Matóda z DP M.Palatinusa - implementácia 6. Splnené
SPLIT Matóda z DP M.Palatinusa - implementácia 7. Splnené
Metóda č.0 - LARAC - implementácia 7. Splnené
Matóda č.2 - MILP - analýza 7. Splnené
Matóda č.3 - ASA - analýza 7. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #7 7. Splnené
SPLIT Metóda č.0 - LARAC - implementácia 8. Splnené
Metóda č. 4 - RT-SDN - analýza 8. Splnené
Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií 8. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #8 8. Splnené
Metóda č. 1 - SAQR - implementácia 9. Splnené
Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií #2 9. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #9 9. Splnené
Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch 10. Splnené
Vyhodnotenie výsledkov emulácií/experimentov 10. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #10 10. Splnené
Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch 11. Splnené
Sumarizácia dokumentácie #11 11. Splnené

Úlohy
Tu nájdete úlohy jednotlivých členov tímu.

Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Viac tokov SAQR Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matúš Splnené
Viac tokov Larac Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matej Splnené
Viac tokov Palatinus Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Peter Splnené
Implementacia zakazu broadcastu #1 Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matej Splnené
Implementacia zakazu broadcastu #2 Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Marko Splnené
Dokument Palatinus Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Peter Splnené
Dokument LARAC Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matej Splnené
Dokument SAQR Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matúš Splnené
Gramatika ID Sumarizácia dokumentácie #11 Hana Splnené
Review ID Sumarizácia dokumentácie #11 Maroš Splnené
ID spojenenie dokumentu Sumarizácia dokumentácie #11 Maroš Splnené
ID - problem STP Sumarizácia dokumentácie #11 Hana Splnené
ID - Palatinus flow Sumarizácia dokumentácie #11 Peter Splnené
ID - screen kodu technicka Sumarizácia dokumentácie #11 Peter Splnené
Elektronické médium Sumarizácia dokumentácie #11 Marko Splnené
ID - Larac flow Sumarizácia dokumentácie #11 Peter Splnené
Gramatika DR Sumarizácia dokumentácie #11 Hana Splnené
ID - Larac technická dokumentácia Sumarizácia dokumentácie #11 Peter Splnené
Spojenie DR Sumarizácia dokumentácie #11 Erika Splnené
Review DR Sumarizácia dokumentácie #11 Maroš Splnené
Retrospektíva šprintu LS Sumarizácia dokumentácie #11 Erika Splnené
Retrospektíva šprintu #11 Sumarizácia dokumentácie #11 Erika Splnené
Upload na web #10 Sumarizácia dokumentácie #11 Matúš Splnené
Retrospektíva šprintu #10 Sumarizácia dokumentácie #11 Erika Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Otestovanie metody SAQR Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matúš Splnené
Otestovanie metody z DP Palatinusa Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Hana Splnené
Vytvorenie kompatibilného virtualneho stroja Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Marko Splnené
Otestovanie metody LARAC Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matej Splnené
Vytvorenie testovacej topologie Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Marko Splnené
Vytvorenie verzie Palatinusa s Dijkstrov Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Peter Splnené
Dokument k testovaniu LARAC Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matej Splnené
Dokument k testovaniu DP Palatinusa Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Hana Splnené
Dokument k testovaniu SAQR Testovanie všetkých implementovaných metód na navrhnutých scenároch Matúš Splnené
Finálne vyhodnotenie jitteru Vyhodnotenie výsledkov emulácií/experimentov Hana Splnené
Vyhodnotenie testovania treťou stranou #1 Vyhodnotenie výsledkov emulácií/experimentov Erika Splnené
Zhodnotenie faktorov prostredia LARAC Vyhodnotenie výsledkov emulácií/experimentov Maroš Splnené
Zhodnotenie faktorov prostredia SAQR Vyhodnotenie výsledkov emulácií/experimentov Maroš Splnené
Vyhodnotenie testovania treťou stranou #2 Vyhodnotenie výsledkov emulácií/experimentov Hana Splnené
Retrospektíva šprintu #9 Sumarizácia dokumentácie #10 Erika Splnené
Spojenie dokumentov Sumarizácia dokumentácie #10 Maroš Splnené
Úprava dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #10 Erika Splnené
Pridanie potrebných vecí z LS do ID Sumarizácia dokumentácie #10 Maroš Splnené
Upload na Web #9 Sumarizácia dokumentácie #10 Matúš Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Implementácia #1 Metóda č. 1 - SAQR - implementácia Matúš Splnené
Implementácia #2 Metóda č. 1 - SAQR - implementácia Hana Splnené
Implementácia #3 Metóda č. 1 - SAQR - implementácia Marko Splnené
Implementácia #4 Metóda č. 1 - SAQR - implementácia Maroš Splnené
Finish LARAC #1 Metóda č. 1 - SAQR - implementácia Peter Splnené
Finish LARAC #1 Metóda č. 1 - SAQR - implementácia Matej Splnené
Revizia príručiek Sumarizácia dokumentácie #9 Maroš Splnené
Spojenie dokumentov Sumarizácia dokumentácie #9 Maroš Splnené
Upload na web #8 Sumarizácia dokumentácie #9 Matúš Splnené
Retrospektíva šprintu #8 Sumarizácia dokumentácie #9 Erika Splnené
Analýza jitteru Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií #2 Hana Splnené
Dokumentácia vyhodnocovania Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií #2 Hana Splnené
Doplnenie tabuľky Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií #2 Erika Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Analýza + návrh #1 Metóda č. 4 - RT-SDN - analýza Matúš Splnené
Analýza + návrh #2 Metóda č. 4 - RT-SDN - analýza Maroš Splnené
Dokumentácia #1 Metóda č. 4 - RT-SDN - analýza Matúš Splnené
Dokumentácia #2 Metóda č. 4 - RT-SDN - analýza Maroš Splnené
Zistenie reálnych hodnôt pri prenose Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií Erika Splnené
Vyhodnotenie delay Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií Hana Splnené
Doplnenie jitter a delay k Palatinusovi Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií Hana Splnené
Vyhodnotenie jitter Návrh a implementácia metodiky vyhodnocovania výsledkov emulácií Hana Splnené
Upload na web #7 Sumarizácia dokumentácie #8 Matúš Splnené
Spojenie dokumentov Sumarizácia dokumentácie #8 Matúš Splnené
Retrospektíva šprintu #7 Sumarizácia dokumentácie #8 Erika Splnené
Djikstra #1 SPLIT Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Matej Splnené
Djikstra #2 SPLIT Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Marko Splnené
Implementácia #1 SPLIT Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Marko Splnené
Implementácia #2 SPLIT Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Matej Splnené
Implementácia #3 SPLIT Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Peter Splnené
Link info #2 SPLIT Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Matej Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Analýza + návrh #1 Metóda č. 2 - MILP - analýza Matúš Splnené
Analýza + návrh #2 Metóda č. 2 - MILP - analýza Maroš Splnené
Dokumentácia #1 Metóda č. 2 - MILP - analýza Matúš Splnené
Dokumentácia #2 Metóda č. 2 - MILP - analýza Maroš Splnené
Analýza + návrh #1 Metóda č. 2 - ASA - analýza Erika Splnené
Analýza + návrh #2 Metóda č. 2 - ASA - analýza Hana Splnené
Dokumentácia #1 Metóda č. 2 - ASA - analýza Erika Splnené
Dokumentácia #2 Metóda č. 2 - ASA - analýza Hana Splnené
Upload na web #6 Sumarizácia dokumentácie #7 Matúš Splnené
Spojenie dokumentov Sumarizácia dokumentácie #7 Matúš Splnené
Retrospektíva šprintu #6 Sumarizácia dokumentácie #7 Erika Splnené
Úprava kódu #1 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Hana Splnené
Úprava kódu #2 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Peter Splnené
Tvorba dokumentu #1 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Hana Splnené
Tvorba dokumentu #2 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Peter Splnené
Testovanie #1 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Hana Splnené
Djikstra #1 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Matej Splnené
Djikstra #2 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Marko Splnené
Implementácia #1 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Marko Splnené
Implementácia #2 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Matej Splnené
Implementácia #3 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Peter Splnené
Link info #1 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Marko Splnené
Link info #2 Metóda č. 0 - LARAC - implementácia Matej Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Analýza + návrh #1 Metóda č. 1 - SAQR - analýza Matúš Splnené
Analýza + návrh #2 Metóda č. 1 - SAQR - analýza Maroš Splnené
Dokumentácia #1 Metóda č. 1 - SAQR - analýza Matúš Splnené
Dokumentácia #2 Metóda č. 1 - SAQR - analýza Maroš Splnené
Analýza + návrh #1 Metóda č. 0 - LARAC - analýza Erika Splnené
Analýza + návrh #2 Metóda č. 0 - LARAC - analýza Matej Splnené
Analýza + návrh #3 Metóda č. 0 - LARAC - analýza Marko Splnené
Dokumentácia #1 Metóda č. 0 - LARAC - analýza Erika Splnené
Dokumentácia #2 Metóda č. 0 - LARAC - analýza Marko Splnené
Dokumentácia #3 Metóda č. 0 - LARAC - analýza Matej Splnené
Upload na web #5 Sumarizácia dokumentácie #6 Matúš Splnené
Úprava webu Sumarizácia dokumentácie #6 Matúš Splnené
Úprava kódu #1 Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Hana Splnené
Úprava kódu #2 Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Peter Splnené
Tvorba dokumentu #1 Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Hana Splnené
Tvorba dokumentu #2 Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Peter Splnené
Testovanie #1 Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Hana Splnené
Testovanie #2 Metóda z DP M. Palatinusa - implementácia Peter Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Upload na web #4 Sumarizácia dokumentácie #5 Matúš Splnené
Retrospektiva šprintu #4 Sumarizácia dokumentácie #5 Erika Splnené
Analýza vybratej aplikácie SPLIT Aplikácia spracovania výsledkov Matej Splnené
Otestovanie vybranej aplikácie" SPLIT Aplikácia spracovania výsledkov Matej Splnené
Návrh dynamického priraďovania tokov #1 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Peter Splnené
Návrh dynamického priraďovania tokov #2 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Hana Splnené
Analýza kódu kontroléra #1 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Hana Splnené
Analýza kódu kontroléra #2 SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Peter Splnené
Vykonanie testovania metódy SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Matúš Splnené
Otestovanie topológie podľa článku "guck2014" SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Marko Splnené
Otestovanie topológie na metóde DP SPLIT Metóda z DP M. Palatinusa Hana Splnené
Spojenie dokumentu inžinierskeho diela Sumarizácia dokumentácie #5 Matúš Splnené
Úprava dokumentu inžinierskeho diela Sumarizácia dokumentácie #5 Marko Splnené
Review dokumentu inžinierskeho diela Sumarizácia dokumentácie #5 Maroš Splnené
Spojenie dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #5 Erika Splnené
Úprava dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #5 Marko Splnené
Review dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #5 Maroš Splnené
Vytvorenie a spojazdnenie gitu Sumarizácia dokumentácie #5 Marko Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Upload na web #3 Sumarizácia dokumentácie #4 Matúš Splnené
Vytvorenie retrospektívy šprintu #3 Sumarizácia dokumentácie #4 Erika Splnené
Organizácia webu Sumarizácia dokumentácie #4 Matúš Splnené
Analýza metódy z DP Metóda z DP M. Palatinusa Peter Splnené
Implementácia metódy do príslušného prostredia Metóda z DP M. Palatinusa Maroš Splnené
Vykonanie testovania metódy Metóda z DP M. Palatinusa Matúš Splnené
Zostavenie topológie podľa článku "guck2014" Metóda z DP M. Palatinusa Erika Splnené
Otestovanie topológie podľa článku "guck2014" Metóda z DP M. Palatinusa Marko Splnené
Otestovanie topológie na metóde DP Metóda z DP M. Palatinusa Hana Splnené
Analýza scenára článku "guck2014" Metóda z DP M. Palatinusa Erika Splnené
Analýza vybratej aplikácie Aplikácia spracovania výsledkov Matej Splnené
Otestovanie vybranej aplikácie" Aplikácia spracovania výsledkov Matej Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Implementácia testovacieho scenára #1 Realizácia testovacích scenárov Matúš Splnené
Implementácia testovacieho scenára #2 Realizácia testovacích scenárov Peter Splnené
Implementácia testovacieho scenára #3 Realizácia testovacích scenárov Maroš Splnené
Implementácia hlavného testovacieho scenára Realizácia testovacích scenárov Marko Splnené
Návrh hlavného testovacieho scenára Realizácia testovacích scenárov Erika Splnené
Nainštalovanie Mininetu 2.2.2 na našu VM Emulačné prostredie Peter Splnené
Otestovanie hlavnej testovacej topológie na VM Emulačné prostredie Hana Splnené
Otestovanie scenára #1 Emulačné prostredie Matej Splnené
Otestovanie scenára #2 Emulačné prostredie Peter Splnené
Otestovanie scenára #3 Emulačné prostredie Maroš Splnené
Analýza služieb Kategorizácia tokov (služieb) z hľadiska QoS Matej Splnené
Analýza generátorov premávky Kategorizácia tokov (služieb) z hľadiska QoS Hana Splnené
Upload na web #2 Sumarizácia dokumentácie #3 Matúš Splnené
Retrospektíva šprintu #2 Sumarizácia dokumentácie #3 Erika Splnené
Úprava dokumentu inžinierske dielo Sumarizácia dokumentácie #3 Hana Splnené
Spojenie dokumentu inžinierskeho diela Sumarizácia dokumentácie #3 Matúš Splnené
Review dokumentu inžinierske dielo Sumarizácia dokumentácie #3 Maroš Splnené
Spojenie dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #3 Erika Splnené
Úprava dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #3 Hana Splnené
Review dokumentu riadenia Sumarizácia dokumentácie #3 Maroš Splnené
Vytvorenie metodiky na dokument riadenia Sumarizácia dokumentácie #3 Peter Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Analýza testovacích scenárov z článkov Návrh testovacích scenárov Matúš Splnené
Definovanie testovacieho scenára #1 Návrh testovacích scenárov Hana Splnené
Definovanie testovacieho scenára #2 Návrh testovacích scenárov Hana Splnené
Definovanie testovacieho scenára #3 Návrh testovacích scenárov Erika Splnené
Definovanie testovacieho scenára #4 Návrh testovacích scenárov Erika Splnené
Napísanie používateľskej príručky Mininet Marko Splnené
Práca s mininetom #1 Mininet Marko Splnené
Práca s mininetom #2 Mininet Hana Splnené
Práca s mininetom #3 Mininet Matej Splnené
Štruktúra Ryu Vnútorná štruktúra Ryu Maroš Splnené
Dijkstra Vnútorná štruktúra Ryu Maroš Splnené
Dijkstra #2 Vnútorná štruktúra Ryu Peter Splnené
Nájdenie vhodného miesta Miesto inštalácie emulačného prostredia Peter Splnené
Implementácia Miesto inštalácie emulačného prostredia Peter Splnené
Testovanie funkčnosti Miesto inštalácie emulačného prostredia Peter Splnené
Zjednodušenie User story Reorganizácia SCRUM Maroš Splnené
Nová metodika/úprava metodík Sumarizácia dokumentácie #2 Peter Splnené
Retrospektíva šprintu #1 Sumarizácia dokumentácie #2 Erika Splnené
Úprava dokumentu Sumarizácia dokumentácie #2 Hana Splnené
Upload na web #1 Sumarizácia dokumentácie #2 Matúš Splnené
Úloha Backlog Riešiteľ Stav
Úvodu do SDN Technológia SDN a jej softvérová podpora Matej Splnené
Porovnanie implmentácií kontrolerov Technológia SDN a jej softvérová podpora Maroš Splnené
Kontroler Ryu podrobnejšie Technológia SDN a jej softvérová podpora Marko Splnené
Porovnanie forvarderov Technológia SDN a jej softvérová podpora Hana Splnené
OpenFlow Technológia SDN a jej softvérová podpora Erika Splnené
Simulátor/Emulátor Technológia SDN a jej softvérová podpora Peter Splnené
Nainštalovanie Ubuntu Technológia SDN a jej softvérová podpora Marko Splnené
Web server Nastavenie virtuálneho stroja Peter Splnené
FTP Nastavenie virtuálneho stroja Peter Splnené
Metodiky tvorby dokumentácie Sumarizacia dokumentacie #1 Matúš Splnené
Upload na web Sumarizacia dokumentacie #1 Matúš Splnené
Sumarizácia dokumentácie Sumarizacia dokumentacie #1 Matúš Splnené
Úloha Riešiteľ Stav
Vytvorenie plagátu tímu Maroš Splnené
Vytvorenie prezentačného webu tímu Matúš Splnené

Dokumenty
Tu nájdete zápisky zo stretnutí, informácie o šprintoch, dokumentáciu, metodiky a iné.

Názov Dátum
Zápisnica #1 28.9.2017 Stiahnuť
Zápisnica #2 5.10.2017 Stiahnuť
Zápisnica #3 12.10.2017 Stiahnuť
Zápisnica #4 19.10.2017 Stiahnuť
Zápisnica #5 26.10.2017 Stiahnuť
Zápisnica #6 02.11.2017 Stiahnuť
Zápisnica #7 09.11.2017 Stiahnuť
Zápisnica #8 16.11.2017 Stiahnuť
Zápisnica #9 23.11.2017 Stiahnuť
Zápisnica #10 30.11.2017 Stiahnuť
Zápisnica #11 07.12.2017 Stiahnuť
Zápisnica #12 14.02.2018 Stiahnuť
Zápisnica #13 22.02.2018 Stiahnuť
Zápisnica #14 01.03.2018 Stiahnuť
Zápisnica #15 08.03.2018 Stiahnuť
Zápisnica #16 15.03.2018 Stiahnuť
Zápisnica #17 22.03.2018 Stiahnuť
Zápisnica #18 29.03.2018 Stiahnuť
Zápisnica #19 05.04.2018 Stiahnuť
Zápisnica #20 12.04.2018 Stiahnuť
Zápisnica #21 19.04.2018 Stiahnuť
Zápisnica #22 26.04.2018 Stiahnuť
Zápisnica #23 03.05.2018 Stiahnuť
Názov Dátum
Retrospektíva šprintu #1 19.10.2017 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #2 02.11.2017 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #3 16.11.2017 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #4 30.11.2017 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #5 12.12.2017 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #6 08.03.2018 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #7 22.03.2018 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #8 05.04.2018 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #9 12.04.2018 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #10 26.04.2018 Stiahnuť
Retrospektíva šprintu #11 10.05.2018 Stiahnuť
Retrospektíva zimného semestra 12.12.2017 Stiahnuť
Retrospektíva letného semestra 10.05.2018 Stiahnuť
Názov Dátum
Dokumentácia k inžinierskemu dielu (kontrolný bod v zimnom semestri) 18.11.2017 Stiahnuť
Dokumentácia k inžinierskemu dielu (zimný semester) 12.12.2017 Stiahnuť
Dokumentácia k inžinierskemu dielu (kontrolný bod v letnom semestri) 12.04.2018 Stiahnuť
Dokumentácia k inžinierskemu dielu (letný semester) 10.05.2018 Stiahnuť
Dokumentácia k riadeniu (kontrolný bod v zimnom semestri) 18.11.2017 Stiahnuť
Dokumentácia k riadeniu (zimný semester) 12.12.2017 Stiahnuť
Dokumentácia k riadeniu (letný semester) 10.05.2018 Stiahnuť
Dokumentácia k testovaniu treťou stranou 26.04.2018 Stiahnuť
Názov Dátum
Metodika retrospektívy 16.10.2017 Stiahnuť
Metodika komunikácie 15.10.2017 Stiahnuť
Metodika k priebehu formálnych stretnutí 15.10.2017 Stiahnuť
Metodika dokumentovania 16.10.2017 Stiahnuť
Metodika dokumentu riadenia 16.11.2017 Stiahnuť
Názov
Šablóna pre zápisnicu Stiahnuť
Šablóna pre dokumentáciu Stiahnuť
Obsah elektornického média Stiahnuť

Fotogaléria
Fotogaléria nášho tímu.