Vnorený systém na výučbu golfu

Tímový projekt 2014/15

O projekte


O čo ide?

Projekt, Vnorený systém na výčbu golfu, vznikol v rámci predmetu Tímový projekt na FIIT STU. Zapálene na ňom pracuje tím č. 6, ktorý tvoria šiesti nadaní študenti spolu s ich mentorom.

Motivácia

V dnešnej dobe technológia vo veľkej miere nahrádza fyzickú aktivitu ľudí. Našou snahou je vytvorenie produktu, ktorý prispeje k zvýšeniu záujmu ľudí o šport. Prepojením technológie so športom zabezpečíme jednoduché zdokonalenie techniky športovcov.

Pre koho?

Náš produkt je určený pre všetkých ľudí milujúcich golf, či už pre úplných začiatočníkov, tak aj pre vrcholových športovcov. Náš produkt určite ocenia aj golfoví tréneri, ktorým poskytne jednoduchú a podrobnú analýzu trenujúcich a to aj na diaľku.

Čo to bude?

Senzor bude zabezpečovať zaznamenávanie pohybu v troch osiach, posielanie týchto dát na mobilné zariadenie. Spojenie bude realizované pomocou bluetooth rozhrania. Senzor bude obsahovať gyroskop, akcelerometer, batériu, krátkodobú pamäť a mikrokontrolér s architektúrou AVR alebo ARM. Výberom jednej z týchto architektúr je možné senzor implementovať v programovacom jazyku C. Vhodné by bolo použitie platformy Arduino, ktorá používa mikrokontroléry s architektúrou AVR.

Mobilná aplikácia bude príjmať dáta zo senzora a pravidelne ich synchronizovať so serverom. Aplikácia bude implementovaná pre OS Android v jazyku Java. V budúcnosti bude možné aplikáciu rozšíriť na iOS a ostatné platformy. Grafické rozhranie bude poskytovať používateľom rôzne funkcie a informácie o ich aktivitách.

Webová aplikácia bude slúžiť na vizualizáciu, analýzu a spracovanie dát, či už samotným používateľom, alebo ich trénerom. Webovú aplikáciu je možné implementovať v rôznych programovacích jazykoch, ale najvhodneješia voľba bude použiť Ruby on Rails.

Server sa bude skladať z databázového systému a z webového servera. Všetky dáta o používateľoch budú uložené v databáze a synchronizované s používateľskými zariadeniami prostredníctvom TCP/IP rozhrania. Na implementáciu tejto časti bude najideálnejšie využiť existujúce PaaS riešenia, ako napríklad Heroku.

Náš tím


Prečo práve my?

Rozmanitosť záujmov a znalostí členov nášho tímu poskytuje širokospektrálny pohľad na danú problematiku a pokrýva všetky aspekty vývoja. Keďže všetci členovia tímu majú blízky vzťah k športu a moderným technológiám, je pre nás motivujúce vytvoriť produkt, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou života každého športovca.

Bc. Frederik Autner

Je absolventom bakalárskeho stupňa na FIIT STU v odbore PKSS. Počas štúdia získal znalosti v oblasti programovania, návrhu a správy sietí. Programuje v jazykoch Java, C a C#, ovláda prácu s databázami MySQL a PostgreSQL.

Popri škole spolupracuje na vývoji webových informačných systémov a neustále rozširuje svoje znalosti v oblasti programovania a návrhu softvéru.


Bc. Dávid Báňai

Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore PKSS. Počas štúdia získal a prehĺbil znalosti v oblasti počítačových a komunikačných sietí a získal skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java, SQL.

Vo voľnom čase pracoval na niekoľkých webových projektoch, kde nadobudol skúsenosti s jazykmi HTML, JS a CSS. Pri vypracovaní bakalárskej práce “Hardvérový modul pre riadenie komunikácie odolnej voči poruchám” nadobudol skúsenosti v oblasti hardvéru a taktiež sa oboznámil so základmi jazyka VHDL.


Bc. Jaroslav Cút

Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore PKSS. Počas štúdia na strednej aj vysokej škole nadobudol znalosti o počítačových a komunikačných sieťach. Taktiež získal skúsenosti v oblasti hardvéru.

V súčasnosti popri škole spolupracuje na tímovom projekte ako analytik, kde rozširuje svoje znalosti v analýze a návrhu systému. Z programovacích jazykov má skúsenosti s jazykom C, Java a ovláda prácu s databázou MySQL.


Bc. Patrik Dikant

Úspešne absolvoval bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke štúdia na FIIT STU v obore PKSS. Počas štúdia nadobudol skúsenosti v programovacích jazykoch C a Java. Na strednej škole získal skúsenosti v HTML, CSS, PHP a JS.

Jeho zručnosti rád rozširuje vo svojom voľnom čase, hlavne moderné technológie HTML5 a CSS3.


Bc. Matej Ferenc

Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Počítačové a komunikačné systémy a siete. Počas štúdia získal a prehĺbil znalosti nielen v oblasti počitáčových a komunikačných sietí, ale aj v oblasti softvérového inžinierstva.

Má skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java, SQL, HTML, CSS, JS, PHP a RoR. Vo voľnom čase pracoval na niekoľkých webových projektoch a rád sa venuje vývoju webových aplikácií. Jeho neoceniteľnými vlastnosťami pre tento tímový projekt je jeho dizajnové cítenie, konštruktívne myslenie, kreatívne a marketingové nápady.


Bc. Boris Žalman

Má skúsenosti s programovaním v jazykoch Python, C, JSI. Pre projekt vnorený systém na výučbu golfu môže byť užitočný aj pre jeho skúsenosti s návrhom plošných spojov, ktoré získal na strednej škole.

V tíme by sa chcel venovať návrhu a programovaniu vnoreného systému, môže však pomôcť aj s programovaním mobilnej aplikácie prípadne aplikácie pre trénera.


Dokumenty


Dôležitým výstupom projektu sú aj rôzne dokumenty, ktoré zahŕňajú zápisnice z pravidelných stretnutí tímu ako aj samotnú dokumentáciu k projektu.

Dokumentácia

Letný semester

Dokument riešenia (finálna verzia)
Dokument riadenia (finálna verzia)

Zimný semester

Inžinierske dielo (7.11. 2014)
Dokument riadenia (7.11. 2014)

Ostatné

TP Cup

Prihláška na TP Cup (23.10.2014)

Zapisnice

Zimný semester

Stretnutie z dňa 9.10.2014
Stretnutie z dňa 16.10.2014
Stretnutie z dňa 23.10.2014
Stretnutie z dňa 30.10.2014
Stretnutie z dňa 6.11.2014
Stretnutie z dňa 13.11.2014
Stretnutie z dňa 20.11.2014

Letný semester

Stretnutie z dňa 19.2.2015
Stretnutie z dňa 26.2.2015
Stretnutie z dňa 12.3.2015
Stretnutie z dňa 19.3.2015
Stretnutie z dňa 26.3.2015
Stretnutie z dňa 2.4.2015
Stretnutie z dňa 9.4.2015
Stretnutie z dňa 16.4.2015
Stretnutie z dňa 30.4.2015
Stretnutie z dňa 7.5.2015
Stretnutie z dňa 14.5.2015
Stretnutie z dňa 19.5.2015

Neformálne stretnutia

Stretnutie z dňa 6.10.2014
Stretnutie z dňa 15.10.2014
Stretnutie z dňa 3.11.2014
Stretnutie z dňa 5.3.2015