Vitajte na stránke tímu č. 10 : the 6_p@ck

Úvod

Táto webová stránka vznikla ako súčasť predmetu Tímový projekt na FIIT. Sú na nej umiestnené informácie o našom projekte, ktorého názov je Prispôsobiteľný Widget, ďalej o našom tíme, ale aj o celkovej práci na tomto projekte. Priebežne bude aktualizovaná a budú na nej pribúdať najnovšie informácie súvisiace s týmto projektom.

V sekcii O nás sú informácie o jednotlivých členoch tímu, v časti Plán práce je umiestnený náš plán práce na tomto projekte počas celého semestra, v časti Stretnutia sa nachádzajú informácie a zápisnice z našich stretnutí a v sekcii Dokumenty je možné si stiahnuť súbory, ktoré sú výsledkom našej práce.


Prispôsobiteľný Widget

Na webe sa nachádza nespočetné množstvo webových stránok a používateľ webu je často zahltený informáciami a pritom k informáciam, ktoré by ho naozaj mohli zaujímať sa ani nedostane. Pre koncového používateľa je teda nepohodlné a časovo náročné sledovať najnovšie informácie na viacerých navzájom neprepojených weboch a uvítal by, keby boli informácie v jeho doméne vhodne agregované a kategorizované na jednej stránke. Existuju viaceré snahy o zjednotenie zaujímavého obsahu - množstvo webových služieb (Facebook, Twitter, Digg, ...), syndikačné formáty (RSS, ATOM) alebo hybridné aplikácie typu Mashup. Každý zo spomenutých prístupov má svoje silné stránky, ale tiež obmedzenia v prípade použitia v špecifickej doméne.

My sa zameriavame na propagáciu informácií o podujatiach. Aktuálne sú údaje o prichádzajúcich podujatiach roztrúsené po webe – nachádzajú sa na stránkach organizácií, ktoré podujatie organizujú, prípadne na niektorých špecializovaných webových stránkach. Koncový používateľ často strávi veľa času vyhľadávaním vhodného podujatia a často sa o ňom ani nedozvie, lebo kompletné informácie o podujatiach nie sú uložené na jednom mieste. Preto je potrebné spravovať centrálne úložisko dát o podujatiach, ktoré bude vytvorené pre účely tohto projektu. Je potrebné dáta z centrálneho úložiska dostať ku koncovému používateľovi. Naskytá sa viacero možností - webová služba, syndikačný kanál alebo vytvorenie hybridnej aplikácie. Jednou z možnosti je tiež vytvoriť widget, ktorý bude možné zobraziť na webovej stránke vložením malého kúsku kódu (napr. widget zobraziteľný na ľubovoľnej webovej stránke alebo gadget do aplikácie Gmail.com). Widget umožní dáta z centrálneho úložiska zobrazovať na webových stránkach podľa definovaných kritérií. Widget má byť interaktívny, personalizovateľný a jednoduchý na používanie. Tvorbou widgetov a gadgetov sa zaoberá nemalé množstvo vedeckých článkov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.

Práca by sa mala zamerať na návrh a implementáciu:

  • rozhrania na prispôsobovanie widgetu – tvar, veľkosť, obsah, spôsob zobrazenia, výber algoritmu generujúceho dáta
  • metódy na vygenerovanie kódu widgetu
  • metódy, ktorá umožní použiť rozdielne zdroje dát na generovanie obsahu widgetu - RESTful web API, relačná databáza
  • rozhrania, ktoré umožní dáta nielen zobrazovať z centrálneho úložiska, ale do úložiska aj vkladať (gadget)