alumni alumni
aktualne verzia divider

Aktuálna verzia systému je sprístupená v soft. štúdiu na počítači http://ss01-1c/alumni. Používateľská dokumentácia je súčasťou systému.


aktualne ulohy divider

CELÝ TÍM


nove dokumenty divider

Posudok tímu #15
Používateľská príručka
Administrátorská príručka
Externé testovanie
Riadenie - letný semester
Zápisnica z 22. stretnutia


najblizsie stretnutie divider

Prezentácia a obhajoba
14.6.2007    @  10:45

zadanie
Vedúci tímu: prom. mat. Ľubica Hanulová

Naša FIIT, ako nedávno založená fakulta STU, má záujem prezentovať verejnosti absolventov informatiky a informačných technológií. Zároveň chce fakulta udržiavať so svojimi absolventmi neformálny odborný kontakt jednoduchým a prirodzeným spôsobom - pomocou webu. To sú stručne vyjadrené hlavné úlohy tohto projektu.

ciele poziadavky