zeroSeven

Cieľom nášho tímu je navrhnúť a implementovať systém oznamovania požiarov dobrovoľným hasičom.

Operátor HaZZ bude schopný s použitím systému zadať viacerými spôsobmi (kliknutím na mapu, priamym zadaním miesta požiaru, výberom zo zoznamu už zadaných požiarov, ...) miesto požiaru a vybrať tímy dobrovoľných hasičov, ktoré majú pri požiari zasahovať.

Systém následne rozošle členom tímov notifikácie (pravdepodobne formou SMS) a bude čakať na spätnú väzbu (pravdepodobne tiež formou jednoduchej SMS).

Súčasťou systému bude tiež správa tímov a ich členov, správa operátorov a spracovanie štatistík.

Pri vývoji budeme dbať na maximálne zjednodušenie a zefektívnenie všetkých procesov, ktoré sprevádzajú ohlasovanie požiaru, ako aj administrácie údajov.

Systém implementujeme s využitím metódy SOA (architektúry orientovanej na služby), teda bude možné systém prepojiť aj s inými riešeniami.

Valid XHTML 1.0 Strict | CSS