Surfujme
vedomosťami
jednoduchšie

O projekte

Cieľom projektu je vytvorenie infraštruktúry pre podporu spolupráce pri identifikovaní základného učiva viazaného pre konkrétne kvalifikácie z národnej sústavy kvalifikácií, jeho zdieľanie, používanie, integráciu do existujúceho procesu vzdelávania tak aby táto integrácia umožnila podporiť rozvoj vedomostí, zručností a návykov pre väčšie skupiny. V rámci projektu navrhneme a zrealizujeme webové nástroje na spoločnú identifikáciu otázok a úloh (udalostí).

Prostredníctvom týchto udalostí aj pre im zodpovedajúce riešenia a postupy determinujúce sledované poznanie v podobe vedomostí, zručností a návykov. Kolektívna inteligencia je tu príležitosťou na prirodzenú kultiváciu obsahu vzdelávania a vernejšie mapovanie výsledku na kurikulom stanovené ciele. V rámci návrhu systému nástrojov budeme postupovať v zmysle overených postupov a metodík úspešne aplikovaných v softvérovom inžinierstve nakoľko vnímame jeho významnú paralelu s obsahovým inžinierstvom.

Náš prístup budeme konfrontovať s už existujúcimi vzdelávacími systémami a aj takými ktoré boli a sú vyvíjané na našej fakulte. Z implementačného hľadiska vytvoríme inteligentné prostredie na podporu dištančných ako aj prezenčných foriem výučby na báze on-line prístupu s podporou multimediálnej reprezentácie interpretácie obsahu. Implementované prostredie podporí formovanie virtuálnych komunít doménovo špecifických a integráciu distribuovaného obsahu vzdelávania aj v medzinárodnom meradle.

Zistiť viac

Tím

Ing. Ján Lang, PhD.

Vedúci projektu

jan.lang[at]stuba.sk

Zuzana Bachárová

zuzana.bacharova[at]gmail.com

Peter Bakoš

peter.bakos.ml[at]gmail.com

Martin Baláž

xbalazm1[at]stuba.sk

Marek Bernád

marek.bernd[at]gmail.com

Imrich Nagy

imrich96[at]gmail.com

Peter Tibenský

peter.tibensky[at]icloud.com

Juraj Volko

juraj.volko[at]gmail.com

Kontaktujte nás