O projekte

  • Vedúci tímu: Ing. Peter Pištek PhD.
  • Užitočné predmety: Vnorené systémy, Architektúra softvérových systémov, Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru
  • Povinné technológie: Linux, Funtoro MOD HD
  • Cieľ projektu: V rámci projektu sa analyzuje súčasný systém používaný v MOD zariadeniach (a jeho navrhnutú aktualizáciu), jeho prednosti a najmä jeho obmedzenia. Bude potrebné pokračovať v riešení súčasného navrhnutého systému alebo navrhnúť novú funkcionalitu. Navrhnuté riešenie by malo byť platformovo (v rámci Linux distribúcií) a hardvérovo nezávislé. Jedným z cieľov bude vytvorenie podrobnej architektúry projektu.

Členovia tímu