Vitajte na stránkach Tímového projektu

Podpora vzdelávania v predmete Satelitné systémy a siete

Na týchto stránkach Vám budeme predstavovať progres v našej práci pod vedením pána Ing. Trúchleho so zadaním:

Analyzujte existujúce aplikácie a systémy na podporu vzdelávania (e-learning). Na základe analýzy navrhnite a implementujte vzdelávacie moduly (s výraznou animačnou podporou) pre výučbu predmetu Satelitné systémy a siete, ktoré budú podporovať aj jednoduché overovanie znalostí študentov.

Veríme, že naša stránka Vás zaujme.

Katarína Nováková, Ľudmila Zembuchová, Peter Jombík, Matej Petrík, Martin Valent,
študenti FIIT STU, odbor PKSS.
Design downloaded from free website templates.