Tím #13

"To boldly go where no man has gone before..."

 

Domov :-)
Členovia
Plán prokjektu
Stav projektu
Archív


Zo zakulisia
zivota konkurencie

 

(c)Team13,1900

Sme radi, že ste sa práve VY doklikali na našu stránku!
Sledujte stariny na našej stránke!
Kópia týchto stránok sa zrkadlí TU.

Projekt bol ukončený. Prosím, odstráňte si túto stránku zo svojich búkmakrov, nič nové tu už nenájdete !! 

Zadanie projektu:

Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov

Treba vytvoriť programový systém pre osobný počítač, ktorý pre dané technologické procesy logického typu umoľní návrh riadiaceho systému a animáciu činnosti technologického procesu.

Súčasťou projektu má byť:

  1. vytvorenie programového systému na návrh riadiaceho systému logického typu,
  2. vytvorenie programového systému implementujúceho model technologického procesu,
  3. vytvorenie programového systému na komunikáciu riadiaceho systému s modelom technologického procesu.

Vychádzajúc zo základnej schémy riadenia treba predpokladať zadávanie externých riadiacich povelov prostredníctvom klávesnice osobnéhopočítača a vplyvy prostredia na riadený systém má generovať model riadeného systému - technologického procesu. Demonštračný systém treba navrhnúť tak, aby bol efektívne využiteľný v pedagogickom procese.


Čo je nové?

> Semester sa nachýlil ku koncu, takže nové už nebude asi nič. Veríme, že sme svoju prácu odviedli dostatočne dobre, jej výsledkami sa môžete pokochať v oddieli Archív , kde nájdete aj nami implementovaný systém riadenia "Operácia Púštna Búrka".
> Sme radi, ak ste našu skromnú stránku navštívili i dnes a ďakujeme všetkým , ktorí nám počas projektu držali palce a poskytli nám podporu technickú, morálnu, psychickú, či duchovnú alebo nám naopak práve dali pokoj.

Naspäť

Kontaktujte nás: team13@bestmail.elf.stuba.sk.
Posledná úprava: 11. Mája, Y2K.
Choose life, choose hardware...