O Projekte

Cieľom nášho projektu je navrhnúť a zrealizovať systém pre simuláciu sieťovej komunikácie na druhej a tretej vrstve sieťovej architektúry RM OSI.

Systém má umožňovať:

  • definovanie topológie simulovanej siete
  • simuláciu rôznych prepájacích zariadení (napr. prepínač, smerovač, firewall ... )
  • simuláciu komunikácie medzi prepájacími zariadeniami

Funkčnosť navrhnutého systému je potrebné overiť v sieti so simulovanými zariadeniami pomocou komunikácie medzi koncovými zariadeniami.