Vitajte v našom projekte!
Veľký sledovač návštevníkov
Viac informácií Vyskúšať aplikáciu

O projekte

Aj vy ste vlastníkom webovej stránky alebo internetového obchodu? Aj vy by ste chceli poznať odpovede na otázky koľko stálych návštevníkov má vaša stránka, ako dlho sa na nej zdržia, ktoré stránky si prezreli alebo na ktoré miesta na stránke návštevník klikol?

Ak áno, tak práve pre vás je určená aplikácia VisitorTrack, ktorá je zameraná na získavanie, transformáciu a poskytovanie informácii o aktivitách návštevníkov webových stránok a predovšetkým internetových obchodov.

VisitorTrack prináša inovatívnu metódu pre spracovanie údajov, ktorých zdrojom sú aktivity jednotlivých používateľov. Práve z týchto aktivít dokáže aplikácia vytvoriť biometrický odtlačok, ktorý je vo väčšine prípadov jedinečný u každého používateľa.

Na základe tohto jedinečného prístupu dokáže poskytnúť oveľa presnejšie informácie ako umožňujú ostatné aplikácie podobného druhu, ktoré sa spoliehajú len na informácie získané z lokálnych úložísk prehliadačov (cookies).

Takto zozbierané údaje navyše aplikácia transformuje do prehľadných grafov, ktoré sprostredkujú informácieako:
- počet nových a stálych návštevníkov,
- čas strávený na webovej stránke, resp. jej podstránke,
- stránky z ktorých návštevníci najčastejšie prichádzajú na stránku,
- počet návštevníkov, ktorí strávili na stránke určitú dobu,
- počet podstránok, ktoré návštevníci prezreli,
- a iné.

Každý z týchto grafov má základné možnosti nastavenia ako je monitorovaný časový úsek, presná podstránka, pre ktorú majú byť zobrazené grafy alebo zoskupenie zobrazených údajov na základe dní, týždňov alebomesiacov.

Okrem grafovej reprezentácie údajov aplikácia umožňuje pre každú stránku a jej podstránky vytvoriť heatmapy. Každá heatmapa zostrojená aplikáciou VisitorTrack predstavuje identickú obrazovú reprezentáciu zvolenej stránky / podstránky, ktorá je doplnená o informácie o kliknutiach návštevníkov.

Všetky spomenuté funkcionality sú dostupné prostredníctvom moderného a intuitívneho grafického rozhrania, ktoré dokážu používať aj menej zdatní používatelia a nemusia tráviť zbytočný čas prehľadávaním množstva obrazoviek aplikácie alebo prezeraním manuálu.Použité technológie

Základom aplikácie VisitorTrack je programovací jazyk Ruby, konkrétne jeho rámec Ruby on Rails. Keďže je VisitorTrack vytvorený ako webová aplikácia, boli pri jej realizácii použité štandardné webové technológie ako HTML, CSS, JavaScript. Celá aplikácia operuje nad dátovým úložiskom postaveným na SQL databáze PostgreSQL. Zdrojové súbory sú uložené a verziované na úložisku GitHub. Pre evidovanie úloh je použitý systém Redmine, bežiaci na školskom serveri. Doplnkovým komunikačným kanálom v tíme je HipChat.

Dokumentácia

k riadeniu a inžinierskemu dielu.

Dokumentácia k inžinierskemu dielu

Prvý kontrolný bod

dňa 18.11.2015

Odovzdanie po prvom semestri

dňa 14.12.2015

Finálne odovzndanie

dňa 19.5.2016

Dokumentácia k riadeniu

Prvý kontrolný bod

dňa 18.11.2015

Odovzdanie po prvom semestri

dňa 14.12.2015

Finálne odovzndanie

dňa 19.5.2016


Zápisnice

Zoznam zápisníc z našich stretnutí.

Zápisnica
z 1. stretnutia

dňa 30.9.2015

Zápisnica
z 2. stretnutia

dňa 5.10.2015

Zápisnica
z 3. stretnutia

dňa 12.10.2015

Zápisnica
z 4. stretnutia

dňa 19.10.2015

Zápisnica
z 5. stretnutia

dňa 26.10.2015

Zápisnica
z 6. stretnutia

dňa 2.11.2015

Zápisnica
z 7. stretnutia

dňa 9.11.2015

Zápisnica
z 8. stretnutia

dňa 16.11.2015

Zápisnica
z 9. stretnutia

dňa 23.11.2015

Zápisnica
z 10. stretnutia

dňa 30.11.2015

Zápisnica
z 11. stretnutia

dňa 7.12.2015


Ostatné

Zoznam dokumentov vyprodukovaných počas semestra.

Prihláška do súťaže TP-CUP

bola úspešne prijatá a zaradila nás do súťaže.

Článok na
IIT.SRC

článok sa nachádza aj v zborníku konferencie IITSRC

Poster na
IIT.SRC

v plnom rozlíšní (6 MB)

Inštalačná príručka

návod na inštaláciu našej aplikácie

Dokumentácia k zdrojovému kódu

v .zip formáte (0,4 MB)

Naše úsilie a čas venovaný projektu sa pretavil na postup do finále súťaže tímových projektov.

Vývoj

Vývoj nášho projektu po etapách.

 • 1. šprint - Agent Smith

  začiatok prác na projekte, základné myšlienky, nastavenia

  Na začiatku sme si stanovili čo sme schopný implementovať a rozdelili si stories na hlavné a doplnkové. Okrem toho sme analyzovali existujúce riešenia a nastavovali pracovné prostredia.

 • 2. šprint - Bluto

  prvé výpočty, základná stránka, databáza

  Výpočet histogramov získaných z hodnôt odosielaných z webstránok. Front-end hlavne pre pridávanie nových funkcií, vzhľad bol len načrtnutý a nie implementovaný. Návrh a implementácia prvého databázového modelu.

 • 3. šprint - Cruella de Ville

  nová funkcionalita, testovanie, dokumentácia

  Trošku pozabudnuté no konečne fungujúce prvé unit testy pre základnú funkcionalitu. Zdokumentovanie doposiaľ implementovaných funkcii spolu s opisom práce a manažovania týmu.

 • 4. šprint - Dracula

  zobrazovanie výsledkov, zvýšenie presnosti výpočtov, nová funkcionalita

  Spravené zobrazovanie výsledkov na stránke. Zvýšila sa presnosť výpočtov na 70%. Práca na dokumente

 • 5. šprint - Gargamel

  Nasadenie filtrov, finalizácia dokumentácie

  Dopísaná dokumentácia, vytvorená prezentácia, nasadené filtre, nové štatistiky.

 • 6. šprint - Joker

  Plánovanie letného semestra

  Stanovený plán na letný semester, rozdelenie prvých veľkých taskov a práca na vizualizácií aplikácie boli náplňou tohto šprintu. Prvý krát sa spomenula myšlienka prepojenia s google analitics.

 • 7. šprint - Loki

  Dizajn aplikácie, úprava grafov, generovanie JS

  Návrh dizajnu celej aplikácie bol spripomienkovaný. Pridaný graf pre zobrazenie zariadení používaných návštevníkmi. Opravené zobrazovanie existujúcich, pridané filtrovanie. Vytvorené generovanie javascriptu pre weby používateľov.

 • 8. šprint - Magneto

  Dizajn, loading, filtre

  Zapracovanie prediskutovaných zmien dizajnu do jeho finálnej podoby. Pridanie časových filtrov pre grafy. Implementovaná notifikácia pre načítavnaie grafov v podobe točiaceho koliečka.

 • 9. šprint - Sauron

  IIT.SRC, google analytics

  Príprava na konferenciu IIT.SRC spojená s testovaním aplikácie a prípravou prezentácie. Po veľkých komplikáciach bola dokončená implementácia prepojenia s google analitics. Práca na reprodukcii pohybu kurzora návšteníkov stránky.

 • 10. šprint - Voldemort

  Odovzdávanie

  Celý tím si rozdelil úlohy pre splnenie podmienok a odovzdania potrebných dokumentov a súborov.

Náš tím

Peter Krátky

Vedúci tímu

Dávid Slezák

Evidencia úloh

Jakub Daďo

Manažer projektu

Dávid Spišák

Manažment rizík

Peter Paška

Komunikácia s verejnosťou

Tomáš Gaššo

Manažér kódu

Erik Dzurnák

DBS Analytik, Technická podpora činnosti

Michal Vantuch

Manažér testovania

Sme tím. jeden za všetkých, všetci za jedného!

Kontaktujte nás

Žiadna otázka nie je zbytočná.