novinky

05.06.2010

Pridaná dokumentácia riadenia

viac ...
03.06.2010

Pridaný posudok dokumentácie tímu 4

viac ...
03.06.2010

Pridaný posudok aplikácie tímu 4

viac ...
02.06.2010

Pridaný informačný plagát

viac ...

Krátke info

Tímový projekt

Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov

Prof.Ing. M. Kolesár, CSc.
Tím 08 PKSS: Kolesári

Kudlačák Michal, Bc.
Martinický Stanislav, Bc.
Orságh Juraj, Bc.
Pivarček Ján, Bc.
Sebín Juraj, Bc.
Sivák Marek, Bc.

tp_team8@googlegroups.com

Vitajte na webe tímu Kolesári

Vitajte na webovej stránke tímu PKSS 08: Kolesári. Táto stránka je určená na prezentáciu tímu a nášho projektu. Postupne tu budú zverejnované všetky dôležité dokumenty a informácie súvisiace s naším projektom.Zadanie

Názov: Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov

Pedagogický vedúci tímu: Prof.Ing. M. Kolesár, CSc.

Znenie zadania:

Navrhnite a implementujte programový systém pre osobný počítač, pomocou ktorého možno zostaviť štruktúru a ručne overiť funkciu logického kombinačného obvodu s normálnou štruktúrou, ktorý má najviac štyri vstupy a štyri výstupy.

Programový systém má umožniť voľbu podľa možnosti čo najväčšieho počtu režimov činnosti na základe zadaných úplných súborov logických členov s konečným počtom vstupov. Nastavovanie hodnôt vstupných premenných (vstupných vektorov) treba umožniť pomocou virtuálnych tlačidiel a hodnoty výstupných premenných (výstupných vektorov) majú byť signalizované virtuálnymi žiarovkami.

Programový systém treba navrhnúť tak, aby bol použiteľný v pedagogickom procese pre predmet Logické obvody.Predmet: Tímový projekt

Akademický rok: 2009/2010

Miesto vypracovania: FIIT, STU BA