novinky

05.06.2010

Pridaná dokumentácia riadenia

viac ...
03.06.2010

Pridaný posudok dokumentácie tímu 4

viac ...
03.06.2010

Pridaný posudok aplikácie tímu 4

viac ...
02.06.2010

Pridaný informačný plagát

viac ...

Krátke info

Tímový projekt

Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov

Prof.Ing. M. Kolesár, CSc.
Tím 08 PKSS: Kolesári

Kudlačák Michal, Bc.
Martinický Stanislav, Bc.
Orságh Juraj, Bc.
Pivarček Ján, Bc.
Sebín Juraj, Bc.
Sivák Marek, Bc.

tp_team8@googlegroups.com

Plán projektu


Zimný semester


 1. ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky - každý tím spracuje minimálne jednu ponuku)
 2. odovzdanie ponúk, uchádzanie sa o témy
 3. vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím, práca tímov podľa rozvrhu, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému
 4. analýza problému, štúdium problematiky
 5. analýza problému, špecifikácia požiadaviek
 6. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
 7. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
 8. odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
 9. odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu
 10. dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
 11. implementácia prototypu vybraných častí
 12. odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu , príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu


.:hore:.
Letný semester


 1. zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh
 2. zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku
 3. dokončenie podrobného návrhu, implementácia
 4. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
 5. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
 6. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
 7. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
 8. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
 9. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie
 10. odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)
 11. používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie
 12. odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)


.:hore:.
Rozdelenie úloh v tíme


 • Kudlačák Michal, Bc.
  • Analýza a implementácia úplného súboru členov
  • Hlavný programátor
  • Kontrola dokumentácie


 • Martinický Stanislav, Bc.
  • Tvorba a správa web stránky
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Tvorba UML diagramov
  • Kontrola implementácie


 • Orságh Juraj, Bc.
  • Vypracovanie zápisníc
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Tvorba UML diagramov
  • Kontrola implementácie


 • Pivarček Ján, Bc.
  • Hlavný programátor
  • Kontrola dokumentácie


 • Sebín Juraj, Bc.
  • Vedúci tímu
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Kontrola implementácie


 • Sivák Marek, Bc.
  • Hlavný programátor
  • Tvorba grafiky aplikácie - ikony a obrázky
  • Kontrola dokumentácie


.:hore:.